CHP’nin Bursa’da nasıl bir yol izleyeceğini PM Üyesi Gamze Pamuk Ateşli açıkladı

6
6
CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ GAMZE PAMUK ATEŞLİ

Seçimle sonucunu başarı gören ve Parti Meclisi’nde konuşacaklarını söyleyen CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Pamuk Ateşli farklı bakış ortaya koydu:
“Potansiyelimizle ittifak bloğu oluşturduk. Seçimdeki ittifak demiyorum, buna hayır bloğu ya da ötekileştirilmek istemeyenler denebilir.”
Ardından…
Belediyelerde başarılı olup CHP’nin yönetebileceğini göstereceklerini söyledi ve hedefi gösterdi:
“Bursa’daki yüzde 47-48 seçmenimizi konsolide edip üzerine diğer kitleleri kucaklamamız gerekiyor.”