Yeni Gemlik’in nereye ve nasıl kurulacağını AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın açıkladı: Arazi belli değil, zeytinlik yok!

OHAL kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararname kuşku yok ki Gemlik’in geleceği için çok önemli. Çünkü, Kumla Yolu üstündeki Manastır ile Cihatlı arasındaki bu bölgede Yeni Gemlik yükselecek.
Ancak…
Ne kadar arazinin ormanlık alandan çıkarılıp devredileceği belli değil.
Bunu da…
İlk günden beri konunun takipçisi olup Ankara gündemine taşıyan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın şöyle açıkladı:
“Söz konusu bölge kararnamede, orman olarak korunmasında yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler olarak tarif ediliyor. Önce bu yerlerin belirlenen kritere göre tespiti yapılacak.”
Devam etti:
“Önümüzdeki günlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gelecek heyetler bu yerlerin tespitini yapacaklar. O tespite göre de arazi Yeni Gemlik’in konut bölgesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçecek.”
Yani…
“Yani ne kadar arazinin dönüştürüleceği belli değil.”
Şunu ekledi:
“Tespitten sonra Orman Bakanlığı, devredeceği arazi kadar bir yeri başka bölgede ormanlık alana dönüştürmek üzere Hazine’den alacak.”
Şunu da özellikle vurguladı:
“Söz konusu arazide zeytinlik alan yok. Çünkü zeytinlik alanların prosedürü daha farklı. O nedenle zeytinlik alanlar kararname kapsamı dışında.”