Her şeyin sakince tartışıldığı tarımsal üretimde konu et fiyatlarına gelince neden kavga çıktığını eski bakan Faruk Çelik açıkladı

5. FARUK ÇELİK
5. FARUK ÇELİK
FARUK ÇELİK

Kuşkusuz… Her Bakanlık zor, ama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı toplumun gıdasını doğrudan ilgilendiren konularla ilgilendiği için daha zor.
Programda…
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda yaptıklarını anlatırken, dikkatimizi çeken bir noktayı Faruk Çelik’e sorduk:
“Tarımsal üretimde her şey sakin tartışılabilirken, et fiyatlarına gelince ortam geriliyor, kavga çıkıyor. Böyle olmasında uluslararası tröstlerin mi rolü var, yoksa içerideki spekülatörler mi etkili?”
Gülümsedi ve şu bilgiyi verdi:
“Türkiye yıllık 1 milyon 150 bin ton et üretiyor, ama 150-200 bin ton et açığımız var. Bu da 500-600 bin hayvana tekabül ediyor. Bunu ithal etmek zorundasınız.”
Sonra…
“Peki bu ithalat nasıl olacak?” diye sordu ve seçenekleri sıraladı:
“Bir görüş, serbest piyasa getirsin diyor. Getirsin, ama fiyatlar artıyor. Bakanlık olarak; yine özel sektör getirsin, fakat fiyatı Et-Süt Kurumu koysun dedik.”
Bu noktada…
“O zaman da birileri çok şeyler kaybediyor” dedi ve şu bilgiyi verdi:
“Bakanlık olarak, 3.70 Euro’dan fazla veremeyiz dedik ve direndik. Canlı hayvanın kilosu 5.60 Euro’dan 3.70’e indi.”
Anlattıklarından…
Konu et fiyatlarına gelince neden kavga çıktığını da anlamış olduk. Pazar büyük.