Toplulaştırmaya karşı kamulaştırma isteğiyle hukuk mücadelesini başlatan Karacabeyliler Derneği mutlu

KARACABEYLİLER DERNEĞİ BAŞKANI YÜKSEL CEYLAN
KARACABEYLİLER DERNEĞİ BAŞKANI YÜKSEL CEYLAN

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı aslında idare tasarruflarına yönelik çok önemli bir hukuki sonuç.
Aslında…
Başlangıçta otoyolun Bursa’dan İzmir yönüne doğru olan güzergahında yer alan köylerdeki verimli tarım arazilerinin yol için alınması sırasında köylülere haklarının ödeneceği bilgisi verilmişti.
Ne var ki…
Sonradan kamulaştırma yerine toplulaştırma kararı verildi. Gebze’den Bursa’ya kadar olan güzergahtaki arazilere kamulaştırma bedeli ödenirken, Bursa’dan sonraki Mudanya-Karacabey-Mustafakemalpaşa köylerindeki arazilerin bedel ödemeksizin toplulaştırma yoluyla elde edilmesi planı arazi sahiplerinin tepkisine yol açtı.
Kıvılcımı da…
“Köylünün hakkı verilmiyorsa, yargıda ararız” diyen Karacabeyliler Derneği Başkanı Yüksel Ceylan çaktı. Derneğin örgütlemesiyle açılan davaların sonunda Danıştay kararıyla toplulaştırma iptal oldu.
Bunun üzerine…
Bakanlar Kurulu’nun verdiği acele kamulaştırma kararı dün Resmi Gazete’de yayınlanınca Karacabeyliler Derneği Başkanı Yüksel Ceylan’ı aradık.
Görüşlerini zaman zaman bu sütunlardan paylaştığımız Ceylan hukuk zaferi sonrası dün şunu söyledi:
“Siyasi partilerin yanında ya da karşısında değiliz. Çünkü biz siyasi amaçlı dernek değiliz. Bizim tek bir hedefimiz var, temsil ettiğimiz kitlenin ve halkımızın çıkarları.”
Ardından…
“Danıştay’ın verdiği karar çok önemli” dedi ve şunu ekledi:
“Karacabeyliler Derneği olarak, halkımızın çıkarları doğrultusunda haklı gördüğümüz tüm konularda dimdik durmaya devam edeceğiz.”