Teopolitik siyasetin püf noktası: Amerikan Evangelistler neden Eski Ahid veya Tevrat’ı referans alıyor?

Başbakanlık Başdanışmanı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Gürsel Dönmez sohbetimizde teopolitik siyasetin yöntemlerini de açıkladı:
“Dini siyasete taşıma anlamında değil, ama siyasi doktrin ve içtihatları oluştururken, kendilerinde var olan köklü geleneği de siyasete dayandırıyorlar.”
Tanımına açıklık getirdi:
“Amerikan Evangelistlerin Ortadoğu politikalarıyla alakalı Eski Ahid veya Tevrat’ı referans almaları çok manidar.”