Hızlı trenle buluşmaya Mudanya Yolu’ndan gidemeyen Bursaray’a yeni güzergah: Emek’ten Geçit’in arkasına

BURSARAY'A YENİ GÜZERGAH: GEÇİT'İN ARKASINDAN
BURSARAY’A YENİ GÜZERGAH: GEÇİT’İN ARKASINDAN

Bursaray’ı hızlı trenle buluşturmak üzere Geçit’e kadar uzatma projesi için fizibilite çalışmalarına başlanınca ortaya iki kritik sorun çıktı.
Birincisi…
Emek İstasyonu’ndan sonraki bölümde, Mudanya Yolu’nun üstünden Çevre Yolu viyadüğü geçiyor. Viyadük ayakları da yolun tam ortasında kalıyor.
İlk aşamada…
Bursaray raylarının yolun ortasında otoyol direklerinin iki yanından geçmesi düşünüldü. Fakat bunun da yolun kullanımı ve trafik açısından başka sonuçlara yol açacağı, yoldaki kaza riskini artıracağı görüldü.
İkincisi…
Mudanya Yolu güzergahından Bursaray götürüldüğünde, Geçit’in içinden geçilmesi gerekiyor. Buradaki karayolu genişliği mesafesi ortadan bir de Bursaray geçmesine yeterli görülmedi. Tünel açılması da hem çalışma sırasında alternatif geçiş verilemeyeceği, hem de mevcut yapılaşma nedeniyle riskli bulundu.
Yanı sıra…
Yolun iki yanında yapılması gereken kamulaştırma maliyetinin de projeyi çok daha pahalı hale getireceği anlaşıldı.
Bunun üzerine…
Geçit’e girmeden, yeni bir güzergah çalışmasına başlandı.
Önce…
Emek İstasyonu’ndan sola dönen Bursaray’ın, Çevre Yolu’nun altından geçip Geçit’in güneyindeki Balat’ta yeni yapılaşan bölgede artmaya başlayan nüfusun ihtiyacını da karşılaması, oradan da hızlı tren istasyonuna inmesi düşünüldü.
Ne var ki…
Söz konusu bölgedeki tepeler ve coğrafi yapı maliyet artıcı özellikler taşıdığı için vazgeçildi.
Yeni çalışma…
Mudanya Yolu’nda Emek İstasyonu’nda sona eren Bursaray’ın, bu istasyondan çıkışta sağa dönüp kuzeye ilerleyerek Emek’e yönelmesi, Çevre Yolu’nun altından geçtikten sonra da Özdilek Alışveriş Merkezi’nin arkasında yeni yapılan sitelerin yanından ilerlemesini öngörüyor.
Yani…
Mudanya Yolu’nda Geçit’e girmek ve boydan boya geçmek yerine, arkadaki düz arazide hat oluşturulması daha makul bulundu.
Bu değişiklik düşüncesi de Mudanya Yolu’ndaki tüm değişiklik planlarının sil baştan ele alınmasını gündeme getirdi.