2. YAZI İÇİN KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED OLUMSUZ RAPORU TAVŞANLI

2. YAZI İÇİN KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED OLUMSUZ RAPORU TAVŞANLI

2. YAZI İÇİN KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED OLUMSUZ RAPORU TAVŞANLI

2. YAZI İÇİN KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED OLUMSUZ RAPORU TAVŞANLI