Termik krizi: ÇED raporunu imzalamadı ve istifa açıkladı!

Halk ayakta… Başta Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin çevresindeki yerleşim merkezlerinde yaşayanlar olmak üzere, kentin her tarafından insanlar aylardır eylemlerde, yürüyüşlerde termik istemediklerini haykırıyorlar.
Bilimsel kuruluşlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlar tek bir ses veriyorlar:
“DOSAB’a termik santral kurulması yanlış. Bursa’yı zehirler, kentin her şeyini olumsuz etkiler.”
Bunu söyleyenler arasında…
Bilimsel kuruluşlar kapsamında akademik odalarla birlikte sağlık örgütleri var.
Çünkü…
Herkes biliyor ki, hangi teknolojiyle yapılırsa yapılsın kentin göbeğine termik santral kurulması halk sağlığı ve çevre açısından son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarır.
Aslında…
Normal şartlarda halkın bu kadar karşı çıkıp tepki gösterdiği bir tesis yapılamaz. Ama DOSAB’da ilginç bir süreç işliyor ve halka rağmen girişimlerini sürdürüyor.
Dahası…
DOSAB’ın girişimde bulunduğu kuruluşlardan Bursa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Resul Özbek’in değişik ortamlarda “termik santralı halk sağlığı ve çevre için tehlikeli” gördüğü de duyuluyor.
Üstelik…
Dr. Resul Özbek’in bu nedenle Vali Münir Karaloğlu ile görüş ayrılığı yaşadığı söylentisi kulağımıza geldi.
Daha açıkçası…
ÇED raporunu imzalaması yönünde Vali Karaloğlu’ndan gelen isteğe, Dr. Özbek’in karşı çıkmayı bir adım ileri taşıyıp istifa açıkladığı söylentisi de kulaktan kulağa yayıldı.
Bunun üzerine…
Dr. Özbek’i aradık. Doğal olarak konuşmak istemedi, yalnızca “Henüz resmiyette bir şey yok, dilekçe vermedim” dedi.
Bununla birlikte…
Gelişmeleri bilenler, 2.5 yıldır sürdürdüğü Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü göreviyle ilgili sözleşmesinin ocak ayında dolacağını söyledikleri. Özbek’in, asıl görev yeri olan Dörtçelik Çocuk Hastanesi Biyokimya Uzmanlığı’na dönmek üzere hazırlık yaptığını da aktardılar.
Doğrusu istenirse…
Bir Vali’nin, bir İl Halk Sağlığı Müdürü’nden, halkın karşı çıktığı bir termik santral için ÇED raporunu imzalamasını istemesini şaşırtıcı bulduk
Çünkü…
Valiler kentlerde hükümetlerin uygun gördükleri sürelerde görev yaparlar ve kararnameyle başka bir göreve atanınca da ayrılıp giderler.
Vali Karaloğlu’nun halkın karşı çıkıp tepki gösterdiği bir tesis için aracı olmasını yadırgadık ve anlayamadık.