Hükümet 4 yıllık planlama yapmıştı, ama çalışma yaşamındaki devrim yasalarında hedefe erken ulaşıldı

Faruk Çelik’in Haziran 2011 genel seçimleri sonrası başlayan ikinci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde çalışma yaşamıyla ilgili devrim niteliğinde yasalar çıkarıldı, düzenlemeler yapıldı.
Bir…
12 Eylül döneminden kalan ve ihtilal yasası olarak bilinen yasalar Faruk Çelik döneminde değişti.
İki…
Memurlar için daha önce yalnızca toplu görüşme yapılıyordu. Faruk Çelik döneminde memurlar da ilk kez toplu sözleşme hakkı elde ettiler.
Üç…
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yine Faruk Çelik döneminde köklü bir reform getirdi.
Dört…
AK Parti hükümetinin Hedef 2023 Stratejik Planı çerçevesinde, işsizlik oranını 2022’de yüzde 5 olarak hedefleyen altyapı çalışmaları tamamlandı.
Beş…
İstihdam paketleri ve sosyal güvenlikle ilgili önemli uygulamalar getirildi.
Altı…
Taşeron ve alt işverenlik gibi önemli yasalar çıkarıldı.
Bütün bunların bir anlamı daha var.
O da şu:
Haziran 2011’de göreve başlayan 62. hükümet önündeki yol haritasını belirlerken 4 yıllık hedefler koymuştu.
İşte…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, verilen o 4 yıllık hedeflere Bakan Faruk Çelik’le üçüncü yılda, yani bir yıl önceden ulaştı.