Kentsel dönüşüme felsefi bakış: Mutlu bireylerle mutlu kentler

Bugün için… Aralarında Bursa’nın da bulunduğu bazı büyük kentlerin en önemli gündem maddesi kentsel dönüşüm hamlesi.
Belediyeler hazırlık yapıyor, hatta bazı projelere başlandı bile.
Şu da bir gerçek ki…
Kentlerin sağlıklı yapılara kavuşması, özellikle de Bursa gibi plansız büyüyen kentlerin imarlı hale gelebilmesi için kentsel dönüşüm çok büyük bir fırsat.
O nedenle…
Genel kamuoyu tarafından çok büyük ilgiyle izleniyor ama tedirginlik henüz tam anlamıyla giderilemedi.
Çünkü…
Kentsel dönüşüm fiziki olarak kentleri sağlıklılaştırdığı kadar, kentlerde yaşayan bireylerin ve toplumun yaşam anlayışını ve yaşamdan beklentilerini de etkiliyor.
Bu da…
Konuyu mimarlık-mühendislik aşamalarının yanında psikolojik, sosyolojik ve felsefi boyutlarıyla da önemli kılıyor.
Nitekim…
Geçen yıl Şehir ve Felsefe ana temasıyla düzenlenen II. Uluslararası Felsefe Kongresi için Bursa’ya gelen dünyaca tanınmış felsefeci Vargas şunu söylemişti:
“Günümüzde dünyada çok büyük problemler var. Bunlar da şehirlerden kaynaklanıyor. Bugün şehirlerdeki büyük problemlerden biri şiddettir. Cinsiyetler arası şiddet, ırklar arası şiddet, kültürler arası şiddet gibi türleri var. Çözümü de belli: Felsefe.”
Dünya çapında ilgi gören Felsefe Kongresi’nin gelecek yıl yapılacak üçüncüsü için hazırlıklar şimdiden başladı bile. Hazırlama kurulunda yer alan isimlerden biri olan Bursa Felsefe Kulübü Başkanı Diş Hekimi Gürkan Kaya geçen yılki kongrede sunulan tüm bildiriler ve konuşmaların yer aldığı kitabı getirdiğinde, gelecek yıl yapılacak kongreyi de konuştuk.
Yaklaşımı…
Bursa’nın içine girdiği süreç bakımından çok önemli:
“Geçen yıl felsefe ve şehir ilişkilerini ele almıştık. Şimdi bu konunun ileri aşaması olarak gündemde kentsel dönüşüm var. Gelecek yıl da kentsel dönüşüş hazırlıkları ve tartışmalarının tam ortasında olacağız.”
Düşüncesi şu:
“Süreç olarak uluslararası felsefe kongresiyle kentsel dönüşüm örtüşüyor. Mutlu bireylerin yaşadıkları mutlu kentler ortaya çıkabilmesi için kentsel dönüşümü bir de felsefi boyutuyla ele almayı ve mimarlara, mühendislere, şehir plancılarına düşüncenin kılavuz olmasını sağlamayı arzu ediyoruz.”
Anladık ki…
Ses getiren iki organizasyonun ardından Bursa’daki Felsefe Kongresi gelecek yıl Türkiye’ye ışık tutacak bir sonuç çıkaracak. Onun için de şimdiden heyecanlandık.