Küresel siyaset ve Ortadoğu artık üniversitelerde master dersi konusu oldu

Dünya değişiyor… Fiziki değil elbette, ama ulaşım ve iletişim olarak dünya çok küçüldü. Herhangi bir yerde küçücük bir şey olsa, tüm dünyanın anında haberi oluyor. Bir yerden bir yere gitmek de eskisi gibi zor değil.
Özellikle…
Yaşadığımız coğrafyadaki gelişmeler ve bu topraklara yönelik hesaplar öncelikle ülkemizin, sonra da çevremiz ve tüm dünyanın ilgi alanında.
İşte…
Böylesine bir değişim, üniversitelerin eğitim programlarını da etkiledi. Bilinen ders programları yerine, yüzünü dünyaya dönen eğitim öne çıkmaya başladı.
Daha doğrusu…
Bahçeşehir Üniversitesi Bursa Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ile sohbet ederken, dünyadaki değişimle birlikte ders programı anlayışındaki değişimi fark ettik.
İsmail Hoca dedi ki:
“Bahçeşehir Üniversitesi olarak Bursa’da geçen yıldan bu yana 4 yüksek lisans programı uyguluyor. Bu yıl beşinci program olarak Küresel Siyaset dersini programa aldık.”
Buna göre…
Bahçeşehir Bursa ofisinde master olarak da anılan yüksek lisans programına girenler, bu eğitim-öğretim döneminde ilk kez açılacak Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler dersini de seçebilecekler.
Bu derste…
Dünya ve Türkiye’deki siyasi değişimler, bundan sonrasına yönelik Türkiye ve Ortadoğu bölgesi yönelimleri ele alınacak.
Bir anlamda…
Dünya siyasetinin odak noktası haline gelip merkezleşen Ortadoğu, bu yıldan itibaren üniversitede master konusu oluyor.
Programın hocalarından bazıları da belli oldu.
Dışişleri eski Bakanı, TBMM eski Başkanı, Afganistan eski Güvenlik Koordinatörü ve CHP eski Genel Başkanı gibi unvanlar taşıyan Hikmet Çetin ile birlikte Başbakanlık eski Müsteşarı ve Milli Eğitim eski Bakanı sıfatlarına sahip Hasan Celal Güzel ders vermek için her hafta Bursa’ya gelecekler.
Bursa’dan da Başbakan eski Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır olacak. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Amerikan Araştırmaları Merkezi ile Hükümet ve Liderlik Okulu başkanı Doç. Dr. Burak Küntay da dersin hocaları arasında yer alıyor.