Uludağ Üniversitesi ve Teknik Üniversite’ye ödenek yağmuru

Geçen yıla kadar Bursa’da yalnızca Uludağ Üniversitesi vardı. Artık Bursa Teknik Üniversitesi ve Orhangazi Üniversitesi de var.
Yani…
Bursa’nın artık ikisi resmi olmak üzere üç üniversitesi var.
ve BTÜ devlet üniversitesi statüsünde. ise özel vakıf üniversitesi özelliği taşıyor.
İşte…
Bu iki resmi üniversitenin, yani Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi’nin 2012 yılında aldıkları ödenekler belli oldu.
Buna göre…
2012 yılında Uludağ Üniversitesi’ne toplam 261 milyon 421 bin TL ödenek verildi. UÜ’nün 2013 yılı tahmini bütçesi ise 290 milyon 992 bin lira olarak öngörüldü. Bu da, ödenekte yüzde 11.31 artış anlamına geliyor.
Yanı sıra…
Bursa Teknik Üniversitesi de 2012 yılında 15 milyon 653 bin lira ödenek aldı. BTÜ’nün 2013 yılı tahmini bütçesi de 25 milyon 849 lira olarak öngörüldü.
Ödenekteki yüzde 65.13 artış, BTÜ’nün Kestel’e yapılacak ana yerleşke inşaatının başlayacak olmasından kaynaklanıyor.