Prof. Dr. Hasan Ertürk’ten kentsel dönüşüme çok kritik 6 uyarı

Aslında… Kentsel dönüşüm Bursa için yeni bir uygulama değil. Özellikle kent merkezinde tartışılsa bile kentsel dönüşüm adına önemli örnekler var.
Fakat…
Türkiye kentsel dönüşümü geçen yılki Van Depremi sonrası konuşmaya başladı. Daha doğrusu, önemsedi.
Nitekim…
Hükümetin acil durum kararları doğrultusunda, depremsellik nedeniyle kentsel dönüşümde öncelikli iller arasına Bursa da girdi.
Ne var ki..
Bursa’da hazırlanan ve tartışmaya açılan projeler daha çok yerel yönetimlerin “imar kurtuluşu” görüldüğü algısına yol açıyor.
İşte…
Tam da bu noktada konunun uzmanı olarak CHP İl Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Ertürk’ten çok kritik uyarılar geldi.
Yıllarca üniversitede kentleşme ve çevre sorunları dersi veren Hasan Hoca kritik uyarılarını  6 maddede topluyor:
Bir…
“Bütüncül veri tabanı oluşturulmalı.”
Bu maddeyi şöyle açıyor:
“Kenti yalnızca fiziksel mekan algılayan, rant ve yoğunluk hesaplarını önceleyen veri tabanı kentsel dönüşüm için yeterli olmaz. Kentin tüm yapılarını içeren bütüncül bir veri tabanı gerekli.”
İki…
“Bütüncül kent analizi yapılmalı.”
Söylediği şu:
“Kentler siyasal, ekonomik, kültürel ilişkilerin bütünü. Toplum yaşamında en üstte de sosyo-kültürel yapı yer alıyor. O nedenle bu üçlü yapı dikkate alınarak bütüncül bir kent analizi yapılmalı.”
Şunu da vurguluyor:
“Özellikle kent yoksullarının durumlarını iyileştirecek uygulamalar için bilgi sağlanmalı.”
Üç…
“Bütüncül kent planlaması ilkelerini oluşturmak”
Burada şuna dikkat çekiyor:
“Bütüncül kent analizi verileri esas alınarak kentsel dönüşümün toplumsal ve ekolojik yapılar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlayan kent planlaması ilkeleri belirlenmeli.”
Dört…
“Bütüncül kent planlaması yapılmalı.”
Açıklaması şöyle:
“Yoğunluk ve ranta dayalı kentsel dönüşüm toplumsal içerikten yoksun. Oysa bütüncül kent planlaması, kentsel dönüşüm uygulamalarının kentin bütününde yaratabileceği etkileri önceden gösterir.”
Beş…
“Mahalle veya semt tabanlı örgütlenmeler oluşturulmalı.”
Sivil toplum yapılanması konusunda gündeme gelenlerden biraz farklı bakıyor:
“Güçlü konut üreticilerine karşı güçleri zayıf konut sahiplerinin pazarlık güçlerini arttırıcı mahalle veya semt tabanlı örgütsel yapılanmalar gerçekleştirilmeli.”
Altı…
“Adil rant paylaşımı sağlanmalı.”
Uyarısı şöyle:
“Kentsel dönüşümlerin yarattığı rantın bir kısmı hakkaniyet ilkelerine uygun olarak, özellikle de kent yoksullarının sorunlarını çözebilmek amacıyla kamuya aktarılıp kent fonu oluşturulmalı.”


CHP’de proje panelleri başlıyor

Anlaşılan o ki, CHP yerel yönetimlere yönelik proje çalışması açısından farklı bir döneme giriyor.
Çünkü…
Gerek Üniversite’de, gerek sivil toplum örgütlerinde üretkenliğiyle bilinen Prof. Dr. Hasan Ertürk yerel seçime yönelik özel bir çalışma programladı.
Buna göre…
Aralık ayı sonu ya da ocak ayı başı gibi tüm ilçelerde proje panelleri düzenlenecek. Ardından da nisan ayında il sempozyumu yapılacak.