Müslüman kadının sorununu Avrupa’ya anlattı

Son dönemde Avrupa’nın gündemine müslümanlar sık sık olumsuz konularla geliyorlar. Bugünün Avrupa’sında Müslüman ve hele kadın olmak gerçekten zor. Çünkü, müslüman kadına yönelik ayrımcılık giderek artıyor.
İşte…
Bu konuda rapor hazırlayan AKPM’nin Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Komitesi Üyesi Sosyalist Rum Parlamenter Athina Kyriakidou konuyu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin gündemine taşıdı.
Bu rapor görüşülürken de…
AKPM Göç ve Mülteciler Komisyonu adına görüş raporu hazırlayan AK Parti Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara’nın verdiği 6 değişiklik önergesi kabul edildi.
Kara, genel kurulda yaptığı sunumda da Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman kadınların en büyük sorunlarının başında vatandaşlık ve yasal oturma izni alınamamasının geldiğini söyleyip, “Bu da entegrasyon açısından sıkıntılara yol açıyor” dedi.
Ayrıca…
Sunumunda, Müslüman kadının başörtüsünün de soyutlanma, eşitsizliğe maruz kalma, işsizlik, ırkçılık gibi sorunları getirdiğini söyledi.


“Din, düşünce, ten rengi”-

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde müslüman kadının sorunlarını anlatan Tülin Erkal Kara ile sohbetimizde özlemini dile getirdi:
“Ayrımcılığa karşı çocukluğum ve gençliğimde yaşadığım günleri özlüyorum. Ne kadar ötekileştirme yoluna gidildi son 30-40 yılda.”
Anımsattığı şu:
“Eskiden birbirimize karşı şuralı veya buralı fikri olmadan, dine mensubiyet düşünmeden, ten rengi demeden yaşamadık mı? Ben o günleri çok özledim.”