Ulaşım Master Planı’nın 2030 hedefli Bursa kent merkezine ulaşım modeli: Yaya ve bisiklet…

Bursa bu dönem ulaşım konusunu enine boyuna masaya yatırıyor. Bir yandan kent içi ve kentler arası raylı sistem çalışmaları sürerken, bir yandan Ulaşım Master Planı ile yeni bir ulaşım anayasası hazırlanıyor.
İşte…
Böyle bir süreçte İnşaat Mühendisleri Odası’nın düzenlediği Ulaşım Planlaması seminerine, Bursa Ulaşım Master Planı’nı hazırlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaşım Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek konuşmacı olarak katıldı.
1.5 yıldır devam eden Bursa Ulaşım Master Planı’nın geldiği noktayı anlatan Prof. Dr. Gerçek, 2030’lu yıllar için de çok önemli hedefler ortaya koydu:
Bir…
“Bugüne kadar planlarımızda maalesef kentleri otomobillere uyarlamaya çalıştık. Halbuki yapılması gereken otomobil kullanımının kentlere uyarlanması olmalı.”
İki…
“Bursa’da trafiğin en fazla zorlandığı saatler 18.00-19.00 arası. Ulaşım sistemini kurgularken, bu veriler yanında hangi noktalar arası istek olduğunu da dikkate almalıyız.”
Üç…
“Kentin gelişmesine uygun olarak uzatılacak hafif raylı sistemin kuzey-güney yönünde beslenmesi gerekir.”
Dört…
“Uygun aktarma ve otopark alanlarını planlayarak toplu taşıma sisteminin kullanımının teşvik edilmesi, kent merkez bölgesi ve çevresinde otopark kapasiteleri oluşturularak özel araçların merkez bölgeler girişlerinin azaltılması ve yaya-bisiklet kullanımının geliştirilmesi hedeflenmeli.”
Beş…
“Kent merkezinde birbirine paralel hatlar azaltılmalı, insanlar aktarma yapmaya teşvik edilmeli. Aktarmalar tarife, zaman ve fiziksel entegrasyon açısından da kolay ve ekonomik olmalı.”