Anketten çıkan sonuç: Vatandaş yeni bir anayasa istiyor ama 5 güvence bekliyor

Geniş kapsamlı araştırmada yeni anayasa çalışmaları da sorgulandı.
Ankete katılanların yüzde 48’i yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünürken, yüzde 29 karşı görüşte. Fikri olmayanlar yüzde 21, cevap vermeyenler ise yüzde 2.
Ayrıca, ankete katılanların yüzde 49’u anayasa çalışmalarının sonuca ulaşacağına inanırken, yüzde 24 olumsuz düşünüyor.
Bu arada…
Selçuk Köylüoğlu yeni anayasadan beklentileri de sorguluyor. O sorgulamaya göre de seçmen, yeni anayasadaki 5 güvenceyi şöyle bekliyor:
Demokrasi yüzde 23, laiklik yüzde 19, Türk Bayrağı yüzde 17, İstiklal Marşı yüzde 17, ücrette adaletin sağlanması yüzde 16.
Bunları yüzde 16 ile Atatürk ilke ve inkılapları ile hukuk devleti, yüzde 14’le de din ve vicdan hürriyeti izliyor.