Tayan kolları sıvadı, yeni dönemin ilk soru önergesini verdi: Dağ ilçelerinin ihmal edilmişliği daha ne kadar sürecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP milletvekillerinin yemin etmesinden sonra yasama çalışmalarıyla birlikte demokratik sistemlerde muhalefet partilerinin hükümeti denetleme yollarından biri olan soru önergesi mekanizması da işlemeye başladı.
Hatta…
Yeni dönemin ilk soru önergesi CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan’dan geldi.
Üstelik…
Deneyimli siyasetçi Tayan, seçim öncesinde de çok konuşulan konulardan biri olan dağ bölgesinin kırsal kalkınma programına alınması konusunu verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Tayan’ın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından cevaplandırılmasını istediği önergede öncelikle, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliğinin katılım öncesi mali yardım aracı olan İPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 01.07.2011 tarihinde 1. başvuru ilanına çıktığı” anımsatılıyor.
Ardından…
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettikleri bu programın amacı iki maddede anımsatılıyor:
Bir…
“Ortak Tarım Politikası ve Gıda güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk Standartlarının uygulanması ve Tarım sektörünün sürdürülebilir, adaptasyonuna  katkı sağlanması…”
İki…
“Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmasıdır.”
Sonra da şu değerlendirme yer alıyor:
“İlana göre yatırımların uygulandığı İl’ler arasında üzülerek görüyoruz ki Bursa yok. Özellikle Bursa’nın dağ ilçeleri (Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri) Kırsal kalkınma Programının aradığı kriterleri fazlasıyla taşımaktadır. Gelir düzeyi düşük bu ilçelerimizin süt-et-meyve-sebze-kırsal turizm, Kültür balıkçılığı gibi alanlarda gelişmişliğini sağlamak hayati önem taşımaktadır.”
Sonra da üç sorunun cevabı isteniyor:
Bir…
“Bursa’nın dağ yöresi ilçeleri (Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık) niçin bu program dışında tutuldu?”
İki…
“Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2011. Buna göre Bakanlık programa dağ ilçelerini dahil etmeyi düşünüyor mu?”
Üç…
“Dağ ilçelerimizin ihmal edilmişliği daha ne kadar sürecek?”