İşsizliğin sırrı merdiven altında…

Ekonomi kuralları çerçevesinde kayıt dışı deniyor… Ama günlük yaşamda merdiven altı üretim tanımlamasıyla bir genelleme yapılıyor.
İlginç olan…
Hızla sanayileşmesine ve üretim kurallarının giderek oturmasına karşın ülkemizde akla gelen her alanda merdiven altı üretim yapılması, bu yolla da kayıt dışı ekonomi gibi bir tablonun ortaya çıkması.
Aslında…
Kayıt dışı ekonomide Türkiye dünya şampiyonu değil, listenin doksanbeşinci sırasında yer alıyor. Ama vergi ve istihdam açısından gelişen ekonomimiz için çok ciddi sorunlara yol açıyor.
Çünkü…
Merdiven altı tanımlanan kayıt dışı üretim yapanlar, kurala uygun işletmelerle öncelikle vergi açısından haksız rekabete girişiyorlar.
Ayrıca…
Ülkemizin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkan işsizlik de kayıtlara göre merdiven altına girmiş oluyor.
İşte…
Hem Defterdarlık yaparak konunun vergi yönünü, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı yaparak istihdam yönünü iyi bilen Fatih Acar bu en büyük sorunu Dr. Fazıl Aydın ile birlikte mercek altına aldığı Vergi ve İstihdam Politikası Açısından Kayıt Dışı Ekonomi adlı kitabı yayınladı.
Şimdilerde…
AK Parti Bursa listesi için milletvekili aday adayı olan Acar çıkış noktalarını ve konunun kritik boyutunu şöyle açıklıyor:
“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı ile mücadelede vergi politikası ve istihdam politikası önem kazanıyor.”
Yani…
Kayıt dışına yönelen üretim daha çok vergi yükünden kurtulmayı amaçlıyor ama haksız rekabete ortadan kaldıracak eşitlik sağlandığında işsizlik sorunu için de çok önemli bir adım atılacağı ortada.
Nitekim…
Yıllarca bürokrat olarak bu konuda projeler geliştiren Fatih Acar bundan sonrasında siyasi otorite olarak çözüme hazır. İlk adımları da kitabında atıyor.
Örneğin…
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede Acar’ın önerileri arasında paranın denetimi var:
“Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı, büyük ölçüde para ve mal hareketinin kontrol altına alınmasıyla gerçekleşir. Bunu kontrol edecek sistemin teknolojik altyapısı kurulmalı.”
İkinci aşama harcama kontrolü getiriyor:
“Belli bir tarihe kadar olan servetin kaynağının sorulamayacağına dair bir yasa çıkarılıp, bu tarihten sonrası için servet ve harcamaların kaynağı sorulmalı.”
Öneriler arasında bilinç geliştirilmesi de var:
“Kayıt dışı sorununun çözümü yalnızca yasal ve idari düzenlemelerle olmaz. Bu konuda yükümlülüklerin yerine getirilmesi bilincinin de oluşturulması gerekir.”