Ova işgalinde son hamle: Osmangazi Soğanlı, Yıldırım İsabey, Gürsu Yenidoğan mahallelerine dikkat

Geriye dönüp baktığımızda, hem de öyle asırlar öncesine falan değil, 30 yıl öncesine dönüp baktığımızda, uçsuz bucaksız verimli topraklarıyla Bursa Ovası gerçeğini anımsıyoruz.
İlginçtir…
70’li yılların sonlarında ovaya doğru başlayan yapılaşma, 80’li yılların ortalarında neredeyse her ay bir mahallenin kente eklenmesine dönüştü.
O günlerde dehşetle izlediğimiz ovayı hızlı işgal ile ilgili ilginç bir anımız da var:
70’li yılların sonuydu…
Dönemin Bursa Valisi olan Zekai Gümüşdiş, kentin ovaya doğru inanılmaz bir hızla adeta koştuğunu görüyor, bereketli toprakları korumak istiyordu.
Bunun için de…
Hem kentin imar planlarının yapılmasını, hem de ovanın işgalden kurtarılmasını istiyordu. Kafasında ise, ovadaki yapılaşmayı önlemek için ova koruma çizgisi vardı.
O dönemler…
İmar planlarını belediyeler değil, Ankara’da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı hazırlıyordu. Vali Gümüşdiş’in çağrısı üzerine bakanlıktan plancılar. Çalışmalarına başlarken biz de Valilik’te fotoğraflarını çektik, Bursa’nın imar planlarını hazırlamak için harekete geçildiği haberini yaptık.
1980 Temmuz ayında biz askere gittik. 1982 Şubat ayında döndük ve gazeteciliğe kaldığımız yerden devam ettik.
1983 yılının başında ise Vali Zekai Gümüşdiş, çalışmalarına 4 yıl önce başlanan planların tamamlanıp Bursa’ya geldiğini basın toplantısıyla açıkladı.
Elbette kentin yeni imar planlarının tamamlanması önemliydi.
Fakat…
Aradan geçen 4 yılda Bursa inanılmaz bir hızla büyümüş ve kent ovaya doğru adeta akmıştı.
Öyle ki…
Vali’nin ısrarla istediği, planlama başlarken tarla ve meyve bahçesi olan arazileri gösterdiği ova koruma çizgisi geçen 4 yıl içinde mahallelerin tam ortasında kalmıştı.
Yani…
Plansız onaylanıp geldiği gün zaten işlevini yitirmiş, kentin gerisinde kalmıştı.
Bugün benzer bir tehlikeyle yine karşı karşıyayız.
Erdem Saker döneminde ovaya doğru yapılaşmanın önünde set olması için yapılan Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’nin aşıldığı gerçeği ortaya çıktı.
O gerçek de…
İnşaat Mühendisleri, Şehir Plancıları, Mimarlar, Harita ve Kadastro Mühendisleri odaları başkanlarının kaçak yapılaşmaya karşı akademik odalar manifestosu özelliği taşıyan basın toplantısı sırasında dile getirildi.
Daha doğrusu…
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ufuk Ay ile İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Şahin ovanın geleceğiyle ilgili çok önemli bir uyarıda bulundular:
“Osmangazi’de Botanik Park’ın arkasındaki Soğanlı, Yıldırım’da İsabey ve Gürsu’da Yenidoğan mahallelerinde müthiş bir yapılaşma var. Hatta Gürsu’nun Yenidoğan’ı ile Yıldırım’ın İsabey’i birleşti. Osmangazi’de de Soğanlı ile Çukurca birleşti. Lütfen radarlarınızı buralara çevirin ve dikkatle izleyin.”
Aslında…
Bu bölgelerde toprak koruma kanunu uygulaması geçerli. Ama arazi simsarları bir şekilde hileli parselasyon yoluyla arazileri tapusu olmayan hisselere dönüştürüp satıyor.
Yıllar önce önlenen hisseli parsellerde bir tapu vardı. Burada tapu da yok. O bakımdan evi yapan ovayı işgal ettiği gibi, hiçbir yasal hakka da sahip olamıyor.
Bugün geldiğimiz noktada ise, kontrolsüz büyümüş bir Bursa ve bu tablonun içinde varoşlarda yaşayan çocukların yüzde 15’inin Heykel’i görmediği bir kent gerçeği karşımıza çıkıyor.
Resmen bir kent suçu olan kaçak yapılaşmanın kontrolü konusunda İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Şahin’in bir de önerisi var:
Kentleşmeyle ilgili bakanlık kurulması.
Oda başkanları…
2004-2009 döneminde 30 bini aşkın kaçak yapı yapıldığını, bunların büyük bölümünün de seçim döneminde olduğunu söylediler ki bu açıklama, kaçak yapı konusunda Bursa’nın en acı döneminin yaşandığını gösteriyor.
Nitekim…
Şahin de sorunu çözmek için rutin dışına çıkılmasını ve radikal uygulamalar yapılmasını öneriyor. “Siyasi irade isterse kaçak yapı olayı 24 saatte biter” diyecek kadar da iddialı.

Tanıtım Yazısı

Dolum ve kapama makineleri nelerdir?

Gıda sektöründen kimya endüstrisine kadar geniş bir yelpazede kullanılan dolum ve kapama makineleri, üretim süreçlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Modern üretim hatlarının kalbinde yer alan bu makineler, […]