Ziya Güney de internette… Nilüfer’in kurucu başkanı, kentleşme bilgisi ve deneyimlerini sitesinden paylaşıyor

Ziya Güney’le 70’li yılların sonlarında tanıştık. Biz gencecik polis-adliye muhabiri olarak Doğru Hakimiyet gazetesinde çalışıyorduk.
O da…
Çalışmak için gittiği Almanya’dan yeni dönmüş gencecik bir inşaat mühendisiydi. Doğru Hakimiyet’te kentleşme ve çevre üzerine yazılar yazıyordu.
O yıllar…
Bursa bugünkü gibi gelişmemişti. Ziya Güney kentin önündeki tehlikeye dikkat çekmek için âdeta kendini paralıyor, ovaya ev yapılmaması için belediye yönetimlerini uyarıyordu.
Dahası…
Henüz Bursa’nın tanımadığı çevre konusunda resmen yırtınıyordu.
Öyle ki…
Çevrenin öneminin bilinmediği o dönemlerde, çevrecilikle Almanya’daki Yeşiller Hareketi özdeşleştiriliyordu. O nedenle, “Yahu bizim Ziya Almanya’da komünist olmuş” diyenlere rastlanıyordu.
Ziya Güney yılmadı. Bildiklerini her fırsatta söylemeyi sürdürdü.
Nitekim…
Doğru Yol Partisi’nden seçilip Nilüfer Kurucu Belediye Başkanı olduğunda, ortada ne bugünkü Nilüfer vardı, ne de yerleşik bir kent düzeni.
Bugün Bursa’nın Nilüfer gibi iyi planlanmış, ama o iyi planı mükemmel korunmuş yepyeni bir kenti olmazdı.
Tüm bilgisini Nilüfer’de kullandı.
Yetmedi…
Kentleşme ve belediyecilik üzerine kitap yazdı. Bilgisini, deneyimini her yerde paylaşmayı sürdürdü. Gördüğü yanlışlarda da uyarıcı olmaya önem verdi.
Şimdi de…
Kendi adına oluşturduğu www.ziyaguney.com internet adresinden bilgi ve deneyimini aracısız olarak doğrudan paylaşmaya başladı.
Zaten…
Bilgi ve deneyimini paylaşmaya önem veren iki eski belediyeci ve teknik adam var. Biri Erdem Saker, diğeri ise Ziya Güney.
O bakımdan…
Güney’in internet sitesini tam bir kentleşme ve belediyecilik anlayışı rehberi olarak algıladık. Yazdıklarını her zaman olduğu gibi ilgiyle okumaya devam edeceğiz.