Düşünen, üreten ve konuşan Bursa’nın artık yeni bir çatı kuruluşu var: Kent Konseyi

Hiç kuşku yok ki, kurumlara ve kuruluşlara hayat veren, canlandırıp coşturan yöneticileri oluyor.
Yönetici heyecan duyuyorsa, başında bulunduğu kurum ya da kuruluş da heyecan duyuyor.
Dahası…
Yönetici üretken ve ataksa, başında bulunduğu kurum da gelişmelerin önüne geçen ve yol gösteren haline geliyor.
Fakat…
Yönetici kimseyi ürkütmeden ve dikkat çekmeden işini sürdürmeyi tercih ediyorsa, yönettiği kurum ya da kuruluş sessiz kalıp gelişmeleri geriden izleyen bir pozisyon alıyor.
Örneğin…
Kent Konseyi kurulurken nasıl bir görüntü vereceği merak ediliyordu. Genellikle de, Yerel Gündem 21’in yerini alacağı düşünüldüğü için sosyal çalışmalar kapsamında faaliyet göstermesi yolunda bir beklenti oluşmuştu.
Fakat…
Daha ilk günden itibaren, yapısını oluşturan sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir görüntüyle Bursalılar’ın karşısına çıktı.
Bununla da yetinmedi…
Yıllardır herkesin istediği, özlemini dile getirdiği konuşan Bursa için mükemmel bir platform olarak kamuoyunun karşısına çıktı.
Üstelik…
Süreç içinde konuşan Bursa görüntüsüne düşünen Bursa ve üreten Bursa gibi kanalları da ekledi.
Yasayla belirlenen Kent Konseyi’nin üye yapısı elbette tartışılabilir. Kuruluş aşamasında seçimi etkilemek için organize oldukları ya da yönlendirildikleri görülen kimi derneklerin sivil toplum örgütü kapsamına girip girmediği ve bunların ne oranda Kent Konseyi’nde temsil edilmeleri gerektiği de ayrı bir tartışma konusu olabilir.
Ama…
Şu bir gerçek ki, Kent Konseyi, bu kentte söyleyecek sözü olan herkese açık bir platform olarak gün geçtikçe büyüyor, etkisini artırıyor.
Nitekim…
Toplantılarda düşünen, konuşan ve üreten Bursa adına söz almak isteyen herkese kürsünün açık olması hedefe doğru ilerlendiğini ve artık Bursa’daki sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olarak kabul edildiğini gösteriyor.
Nitekim…
Çok kısa sürede gösterdiği bu gelişme ve aldığı yol, Türkiye’nin diğer illerindeki Kent Konseyleri’nin de ilgisini çekti. Geçen hafta Bursa’da yapılan toplantıda Bursa Kent Konseyi çalışmalarının kılavuz olarak örnek alınmasının nedeni de yine bu.
Bu noktaya gelinmesinde ise başkan olarak Semih Pala’nın çok önemli payı ve katkıları olduğunu da bugün Bursa’da yaşayan ve gelişmeleri gören herkes kabul ediyor.
Aslında…
Tanıyanlar için Kent Konseyi Başkanı olarak Semih Pala’nın gösterdiği performans hiç de sürpriz değil.
Gerçi…
Bugün Bursa için ya da Bursa adına söz söyleme noktasında olan kimileri belki bilmeyebilirler ama Semih Pala’nın tüm geçmişi Bursa için üretmek ve tartışmakla geçti.
Örneğin…
70’li yılların ilk yarısında Adalet Partisi Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasi hayata adım atmasının yanında, gencecik bir inşaat mühendisi olarak da 80’li yılların başında Bursa Hakimiyet’te kent sorunlarını gündeme getiren ve trafikten imara kadar çözüm öneren yazılar yazdı.
O tarzını yaşamının sonraki sürecinde de bazen siyasetçi kimliğiyle, bazen de sivil toplum örgütleri adına hep dile getirdi. Haksızlık olduğuna inandığı her konuda sesini yükseltmekten de çekinmedi.
Hatta…
Semih Pala’nın 1989-1994 döneminde, haksızlık yapıldığına ve yapılan haksızlığın giderilmediğine inandığı için Büyükşehir Belediye Meclisi’nden istifa ettiğini bile anımsıyoruz.
Bize göre…
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de onun bilgisinden, deneyiminden ve heyecanından yararlanarak çok doğru bir iş yapıyor.
Hem de, Semih Pala’nın enerjisini doğru kullanıp değerlendirmiş oluyor.