Sivilay, adaylardan 10 konuda söz vermelerini istiyor

Bursa’yı düşünüyorlar, Bursa için kafa yoruyorlar, Bursa’ya proje üretiyorlar, kısacası Bursa’ya sahip çıkmak üzere vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışıyorlar.
Kısa adıyla Sivilay olarak bilinen Bursa Sivil Toplum Derneği, yaklaşan seçimler öncesinde milletvekili adayları için on maddelik sözleşme hazırladı.
Daha doğrusu…
Sivilay Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan, milletvekili adaylarından söz vermelerini istediği on konuyu sözleşme halinde AK Parti, CHP ve MHP’ye teslim etti.
İşte o sözleşme:
Bir…
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, milletvekili dokunulmazlıklarının TBMM bünyesindeki yasama faaliyetleriyle sınırlı kalması konusunda çalışma yapacağıma…”
İki…
“Bursa’nın doğal çevresinin, tabiat ve kültür varlıklarının korunmasına özen göstereceğime…”
Üç…
“Bursa ovalarında yapılan imar planlarının uygulanmasına özen göstereceğime ve kamu çıkarlarını öne alacağıma…”
Dört…
“Yeterince sanayi tesisi ile dolu olan Bursa’da, artık yeni sanayi bölgelerinin kurulmasına gerek olmadığı bilinciyle, tarım arazilerinin sanayide kullanılmaması ve Bursa ovasında yetişen tarım ürünlerinin dünya pazarında yer alması için çaba harcayacağıma…”
Beş…
“Bursa’da turizmin geliştirilmesi için yapılacak olan çalışmalara destek olacağıma…”
Altı…
“Bursa’ya göçün kontrol altına alınması için çalışacağıma…
Yedi…
“Milletvekili olarak yapacağım görevlerde Bursa kentinin çıkarlarını koruyacağıma ve önceleyeceğime…”
Sekiz…
“Bursa’nın çıkarları ve Bursa halkının yararları söz konusu olduğunda grup kararı ve parti kararları bahanesi arkasına saklanmayacağıma…”
Dokuz…
“Kent ve kentli kalitesinin yükselmesi için eğitim, sağlık, spor, kültür ile ilgili çalışmalara önem vereceğime ve aktif olarak katılacağıma, bu çalışmalarda Bursa’nın menfaatlerini ön plana çıkaracağıma…”
On…
“Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımının yaşanmayacağı bir kent ortamının sağlanabilmesi için çalışacağıma, pozitif ayrımcılık gerektiren (çocuk, kadın, engelli, vb) durumlarda duyarlılık göstereceğime söz veriyorum.”