Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nde Bursa’dan Dr. Güzide Elitez var

Geçtiğimiz pazar günü… Türkiye Tabipler Birliği’nin genel kurulu vardı. Ankara’daki genel kurula Bursa Tabip Odası delegasyonu da tam kadro katıldı.
Seçimlerde…
Geçmişte Bursa Tabip Odası Başkanlığı yapan, 15 yıldır da büyük kongre delegesi olan Dr. Güzide Elitez yeni dönem için TTB Merkez Konseyi’ne seçildi. Böylece, Bursa yönetime temsilci vermiş oldu.

Tanıtım Yazısı

Dolum ve kapama makineleri nelerdir?

Gıda sektöründen kimya endüstrisine kadar geniş bir yelpazede kullanılan dolum ve kapama makineleri, üretim süreçlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Modern üretim hatlarının kalbinde yer alan bu makineler, […]