Bursa’nın ana kent girişi İstanbul Yolu için kritik öneri: Etap etap imar uygulaması yapılmalı

ISTANBUL CADDESI
ISTANBUL CADDESI

Geçmişte… İMO Başkanı olduğu dönemlerde, başta ulaşım ve imar olmak üzere, önerileriyle Bursa için öncü olurdu. Necati Şahin bir süre sessiz kalsa da, Bursa için düşünmekten ve üretmekten vazgeçmedi.
Bilgi ve deneyimi doğrultusunda yanlışı uyarırken doğruyu alkışlıyor, daha iyisi için de öneriler getiriyor.
Bu kapsamda…
Bursa’nın ana giriş kapısı özelliğine sahip, ancak planlama ve yapılanması eksik İstanbul Yolu için değerlendirmeler yaparken, önce şunu anımsattı:
“Büyükşehir Belediyesi Hanlar Bölgesi’nin etrafını açarak önemli bir iş çıkardığı gibi, 16.06.2021 tarihinde aldığı meclis kararıyla Yalova Yolu Güzergahı Kentsel Değişim ve Gelişim Planı’na ilişkin 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı Revizyon planını hayata geçirdi.”
Dikkat çektiği şu:
“Planda; İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı güneyinde, turizm (otel alanı), ticaret-turizm, ticaret-turizm–konut ve donatı alanları öngörüldü.”
Devam etti:
“Böylece kent merkezinin yükünü hafifletecek, çevre kalitesi yüksek ve nitelikli merkezi iş alanı oluşturulacaktı. Bunu destekleyecek ticaret, ticaret–turizm ve ticaret–turizm–konut alanlarının kuzey–güney yönünde planlanması amaçlanıyor.”
Düşüncesi şu:
“Kent girişi, şehircilik ve kentsel dönüşüm adına güzel karar. Uydu kent arayışları yerine bölge planlamasında konut alanlarına yer verilmesi, planın işlemesi anlamında doğru.”
Çağrısı şu:
“İmar uygulaması yalnızca Beşyol Kavşağı civarında yapıldı ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait yer kat karşılığı ihale edildi.  Büyükşehir etaplar halinde imar uygulaması yapmalı. Bu olmadan plan işlemez.”
Çağrısı şu:
“Konut ihtiyacı için yeni yerleşim alanları açacağımıza, altyapı ve sosyal donatı alanı olan bu plana işlerlik kazandırılmalı. Büyükşehir Belediyesi etaplara bölerek imar uygulaması için startı vermeli.”
Şunu da ekledi:
“Hem Bursa, hem mülk sahipleri kazançlı çıkarlar.”

İlgili Reklamlar