255 yıl önce Osmanlı fincancıların ucuza çalıştırılmasını nasıl önledi?

TARiHTEKi iLK TOPLU iS SOZLESMESi FiNCANCILAR SOZLESMESi
TARiHTEKi iLK TOPLU iS SOZLESMESi FiNCANCILAR SOZLESMESi

Yıl 1766… İstanbul’daki Saray ekonomik sıkıntıya düşünce, İznik’teki çinicilere siparişleri durduruyor.
Bunun üzerine…
İşsiz kalan fırıncılar, kalfalar, çıraklar, benzer işin olduğu Kütahya’ya göçüyorlar, ama bu kez de Kütahya’da istihdam fazlası oluştuğu için ucuza çalıştırılıyorlar.
Bu duruma el koyan Kütahya Valisi’nin Fincancılar Sözleşmesi ücret haksızlığını önlerken, dünyanın ilk toplu sözleşmesi oluyor.