BUMİAD raporunda yeni Çevre Düzeni Planı için kritik uyarılar var

CEVRE DUZEN PLANINA BUMIAD ONERI VE UYARILARI
CEVRE DUZEN PLANINA BUMIAD ONERI VE UYARILARI

BUMİAD raporunda Çevre Düzeni Planı için kritik uyarılar da var:
“Yeni yerleşim alanları düzenlenirken imar parseline dönüşecek arazilerin mülkiyeti kamuda olmalı, böylece oluşacak değer artışı kamu tarafından kullanılmalı. Çöp depolama alanları, arıtma tesisleri planda düzenlenmeli bu tesislerin bugün olduğu gibi konut alanları içinde kalması önlenmeli. Fay hatları plana işlenmeli.”