Elektrikte anlayış değişiyor… Mesken aboneleri küçük birer santrale sahip olacaklar

MESKEN ABONELERi KUCUK BiRER SANTRAL SAHiBi OLACAK
MESKEN ABONELERi KUCUK BiRER SANTRAL SAHiBi OLACAK

Sohbetimizde… Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erkan Aytaç, elektrik üretimine yaptıkları katkıları da anlattı.
Dedi ki:
“Lisanslı santrallerde yüzde 3,4, lisanssız santrallerde ise yüzde 7,5 güç artışı oldu.”
Çarpıcı nokta şu:
“Lisanssız olarak tanımlanan 1 MW altı santrallerdeki kurulu güç artışı gelecekte mesken abonelerinin küçük birer enerji santraline sahip olacağı yorumlarını doğruluyor.”