Barajlara kar umut verdi, ama ‘su riski’ Bursa’ya yine tehdit ediyor

DR MUH MUSTAFA UYSAL
DR MUH MUSTAFA UYSAL

Onu… Enerji verimliliği çalışmalarıyla tanıyoruz. Bu alanda Türkiye’de kurulan sivil toplum örgütlerinde önemli görevler üstlendi, halen de sürdürüyor.
Yanı sıra…
Dr. Müh. Mustafa Uysal geçen dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Danışmanı olarak enerji ve su çalışmaları yaptı. Bu dönem, Enerji Bakanlığı döneminden dostluğu olan Hilmi Güler’in davetiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi için çalışıyor.
Orada da…
Başkan Güler’in desteğiyle enerji ve su konularında uygulamaları değiştiren önemli projeler üretiyor.
Fakat…
Bursa için de gözlemlerini ve deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.
Ziyarete geldiğinde…
Son günlerin gündemi olan Bursa’nın su riski üzerine sohbet ederken, önemli bir bilimsel çalışmayı anımsattı:
“2012’de Su Vakfı’nı Bursa’ya davet ettik. Kentimizin su kullanımıyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptılar ve Bursa ile birlikte İstanbul’u da ilgilendiren projeksiyon ortaya koydular.”
Bu noktada…
“O projeksiyonda 2020’de yaşanacak susuzluk görülüyordu” dedi ve şuna dikkat çekti:
“O dönem, Bursa’nın su riskini azaltmak için Gölbaşı Barajı’nı önerdik. Mesaimizi suya ve suyu verimli kullanmaya harcadık.”
Önerisi şu:
“Bursa’nın içme suyunun yüzde 80’i Doğancı Barajı’ndan geliyor. Su kapasitesini arttırmak için umutlar Çınarcık Barajı’nda. Fakat 2024’ten önce sisteme girmesi pek kolay görünmüyor. Oysa Gölbaşı’ndan yapılacak takviye riski yüzde 50’ye indirir.”
Düşüncesi de şu:
“Bursa kendine yeten şehir olma hedefini 2010’da koymuştu. Hâlâ da mümkün. Bunu başarabilmek için de su yönetimi doğru planlanmalı. Eğer bunu daha önce yapabilmiş olsaydık, bugün kuraklık ve susuzluk gibi konuları konuşmazdık.”
Bir de uyarısı var:
“Yer altı sularını kullanmak kısa vadede çözüm, ama uzun vadede dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yeraltı su kaynaklarını boşaltmanın yol açabileceği başka ciddi sorunlar var.”