Resmi Gazete ile gelen sürpriz… Belediyelerde ulaşım kararlarını veren UKOME’nin çoğunluk yapısı artık devlet kurumlarından gelen üyelerde

RESMİ GAZETE UKOME KURUL SAYISI
RESMİ GAZETE UKOME KURUL SAYISI

Kısa adıyla UKOME olarak bilinen Ulaşım Koordinasyon Merkezi yapısında daha önce Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarında olan çoğunluk dengesi değişti.
Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre, UKOME’de Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarının 11 olan üye sayısı korunurken, Bakanlıklar ve devlet kurumlarının üye sayısı 10’dan 14’e çıkarıldı.
Ayrıca…
Yönetmelik hükümlerinde, İçişleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından müştereken yürütüleceği de Resmi Gazete’de yer aldı.