12 yıl önce söylenmiş sözler geçerliliğini koruyor… Önceliğimiz kentsel dönüşüm, ama Bursa bu hazırlığı yaptı mı?

ENVER YILMAZ
ENVER YILMAZ

Sabah… Siyasetçi ve inşaat mühendisi kimlikleri yanında Bursa’nın röntgenini iyi bilen Enver Yılmaz’la sohbetimizde, ve kentsel dönüşüm konuştuk.
O da…
“Kentsel dönüşümün öneminin arttığını” düşünüyor. Kaçak yapılaşmış, kontrolsüz büyümüş Bursa’nın kurtuluşunu kentsel dönüşümde görüyor.
“Peki nasıl olacak?” dediğimizde 12 yıl öncesini anımsattı:
“2009 yerel seçimi öncesi MHP İl Başkanlığı olarak 2023 Yeşil Metropol Bursa Hareket Planı adlı kitap hazırlayıp kamuoyuna açıklamıştık.  Çok çalışılmış, araştırmalara dayalı tespitlerimiz ve önerilerimiz vardı.”
Söylediği kitap…
Enver Yılmaz’ın öncülüğünde hazırlanan ve MHP İl Başkanlığı tarafından 5 Mayıs 2008 tarihinde MHP’nin kent vizyonu olarak açıklanmıştı. Proje önerisi de getiren kitabın 48. sayfasında “Bursa’nın Kentsel Dönüşümü” bölümü var.
Girişinde…
“Doğal afet olduktan sonra yara sarma çabalarımızla birlikte daha fazla ağırlık verilmesi gereken konunun, afet zararlarını azaltacak, hatta bitirme seviyesine getirecek çalışmalara öncelik verilmesi” deniyor.
Ardından…
“Şehir merkezinin her metrekaresi cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Bursa merkezi mevcut yükü kaldırmaktan acizken, buralar yeni tesislerle donatılıyor” vurgusu yapılıp bazı planlamalar eleştiriliyor.
Şuna dikkat çekiliyor:
“Büyük depremlerden edindiğimiz en önemli ve acı tecrübe, mevcut yapılarımızın yaklaşık yüzde 8’i deprem anında göçmektedir. Can kayıplarımız da bu göçmelerden kaynaklanmaktadır.”
2008 bilgileriyle Bursa’nın yaklaşık yüzde 70’inin kaçak veya ruhsata aykırı olduğu anımsatılıp “depreme karşı güvensiz en az 30 bin yapı” anımsatılıyor.
Sonra da…
“Kent sakinlerine rağmen dönüşüm yapılamaz” denip öneriler sıralanıyor.
İlk sırada “planlama yetkisinin belediyelerde olması gerektiği” vurgusuyla kent kimliğinin korunması önemseniyor. Kentsel dönüşümden yalnızca konut anlaşılmaması, ticaret ve sanayi bölgelerinin de planlanması isteniyor.
Şu öneriyle de bölüm tamamlanıyor:
“Bursa genelinin kentsel dönüşümü 20-25 yılda bitirilmeli. Bunun için yeni bir birim kurularak hangi yıl hangi mahallelerde dönüşüm uygulanacağı, finansmanın nasıl sağlanacağı, vatandaş katkısının ne olacağı planlanmalı.”
12 yıl önce söylenmiş olsa da, öneriyi geçerliliğini koruyor.