100 yıl sonra ortaya çıkan haberde Atatürk’ün övgüsü var: Bursalı kadınlar 100 yıllık vefayı hak ettiler

KENT KÜLTÜRÜ DERNEĞİ BAŞKANI MUTLU ÇINAR VE BAŞKAN YARDIMCISI YUNUS AYDIN
KENT KÜLTÜRÜ DERNEĞİ BAŞKANI MUTLU ÇINAR VE BAŞKAN YARDIMCISI YUNUS AYDIN

Tarih 27 Aralık 1919… Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, işgal sonrası Kurtuluş Savaşı kıvılcımı için Samsun’a çıktı, Erzurum ve Sivas kongrelerini yaptı ve Ankara’ya geldi.
14 gün sonra da…
Yani 10 Ocak 1920’de işgale başkaldırmayı topluma yaymak amacıyla gazete çıkarmaya başladı. Hakimiyet-i Milliye adlı 4 sayfalık gazetenin başyazarlığını da üstlendi, ama o başyazılarda adı yerine yıldız işareti kullanmayı tercih etti.
İlginç olan şu:
Bu gazetenin bazı sayılarındaki bazı haberler, konularla ilgili tez ya da akademik araştırmalar için çevrilmiş, fakat başta ilk sayı olmak üzere gazetenin tamamına ilişkin Latin harflerine çeviri yok.
Bunu fark eden Kent Kültürü Derneği Başkanı Mutlu Çınar öncelikle ilk sayının çevirisi için harekete geçti. Çeviriyi de Bilecik’teki Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin yaptı.
O çeviri sonucu…
Atatürk’ün kurduğu ve başyazarlığını yaptığı Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 10 Ocak 1920’de yayınlanan ilk sayısının ikinci sayfasında “Bursa hanımlarının protestoları” başlıklı haber olduğu ortaya çıktı.
İşte…
Kent Kültürü Derneği Başkanı Mutlu Çınar ve Başkanvekili Yunus Aydın tıpa tıp gazete olarak yapılan çeviriyi getirdiklerinde, 100 yıl sonra ortaya çıkan Bursalı kadınlar haberi nedeniyle biz de heyecanlandık.
Haber…
“Anadolu’nun bugün aynı his ve emelle çarpan kalbinde yalnız erkekler değil, Anadolu’nun muhterem hanımları da büyük bir mevki sahibi oldular” cümlesiyle başlıyor ve şöyle devam ediyor:
“Öteden beri tarihin büyük zaferlerinde büyük kadın simaları da Şark’ta eksik değildi. Asr-ı Saadet’te mücahidinin başı ucunda ve hatta muharebe safları arasında bir çok fedakar ve cengaver kadınlar görüldü.”
Ardından…
Kadınların savaştaki kahramanlıklarını anlatan satırları “Hilal-i Ahmer, yani Kızılay hizmetlerinde gösterilen fedakârlık vurgusu izliyor.
Sonra da…
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsiliyesi’ne 24 Bursalı kadının verdiği dilekçe aktarılıyor.
Vatan  işgaline Bursa’nın İslam Kadınları’nın üzüntüsü vurgulanan dilekçede, “işgale göz yuman medeniyet alemi protesto” ediliyor.