Bursa’dan Türkiye’ye çok özel bir dernek doğdu: Robotik sanayi olan fabrika yapan fabrikalar örgütlenip yerli ve milli üretim çağrısı yaptılar

ROBOTİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ YAPAN FİRMALAR ÇALIŞTAY GÜREL YILMAZ ROBODER
ROBOTİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ YAPAN FİRMALAR ÇALIŞTAY GÜREL YILMAZ ROBODER
ROBOTİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ YAPAN FİRMALAR ÇALIŞTAYI

Kendilerini “robotik sanayi” olarak tanımlıyorlar… Daha anlaşılır bir ifadeyle, fabrika kuran fabrikalar demek mümkün. Çünkü, fabrikaların üretimde kullandıkları makineleri yüksek teknolojileriyle üretiyorlar.
Gerçi…
Sektörleri dışında işlevleri kamuoyu tarafından pek bilinmiyor, ama Bursa yüksek teknolojiyle üretim yapan bu fabrikaların öncüsü durumunda.
İşte…
Robotik sektörün Bursa’daki önde gelen firmaları SimetrikPro Kurucusu Gürel Yılmaz’ın davetiyle çalıştayda buluştu. 45 firmanın katıldığı çalıştayda sektörün gelişimi ve sorunları ele alınırken, bir de yeni fikir doğdu:
“Robotik sektörü olarak örgütlenelim.”
Bunun üzerine…
ROBODER olan Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistemleri Derneği’nin kurulmasına karar verildi.
Dernekleşmeyi…
ROBODER kurucu başkanı Gürel Yılmaz şu sözlerle anlattı:
“Robotik ve yüksek teknolojili üretim sistemleri geliştiren üreticiler olarak değerlendirme yapmak ve sektörün sıkıntılarına yönelik formüller için bir araya geldiğimizde dernekleşme fikri doğdu.”
Ardından…
Sektörün ROBODER çatısı altında güç birliği yapma kararı aldığını belirtip şu bilgileri verdi:
“Bursa’da sektörün öncüleri 10 kurucu üyemiz var, ama başka illerden üye kayıtlarıyla 20 kurucuya ulaşmak istiyoruz.”
Şunu da ekledi:
“Bursa, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Ankara’da önemli kuruluşlar var. Üye potansiyeli olarak 80 firma listemizde.”
Ardından…
Kuruluş felsefesi olarak belirlenen ve “Bizler, ulusal teknolojinin gelişmesi, yerli ve milli kavramlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmesinden yanayız” diye başlayan manifestoyu açıkladı:
“Üretim teknolojisi, üretimle alakalı zihinsel enerjinin direkt kullanılabilir hale gelmesidir. Bu nedenle üretim sistemlerimiz yerli ve milli olmalı.”
Şu çağrıyı yaptı:
“İşletmelerin üretim teknolojilerini seçerken yerliden yana tavır almaları ve bunu milli bir dava haline getirmeleri ithalatı daraltır, cari açığı azaltır, yetenekli mühendis ve elemanlar yetişmesini de sağlar.”
Beklenti de şu:
“Yerli otomobil ve savunma endüstrisindeki ulusal şuur, yerli robotik tesisler ve yerli yüksek üretim sistemleriyle taçlanır.”