12 Eylül döneminden kalan “ihtilal yasası” değişiyor, yetki barajında sendikal örgütlenme rahatlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 2-2.5 yıllık bir çalışmanın ardından ameliyat sonrası bile üstünde çalışıp bürokratlar ve sendikacılarla hasta yatağında toplantıları sürdürdüğü yasa önümüzdeki hafta torba yasa ile TBMM Genel Kurulu’na geliyor.
Yasa…
Aslında yürürlükte bulunan ve 1980 darbesi döneminde hazırlanan 2821 ve 2822 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı yeniden düzenliyor.
Bir anlamda…
“İhtilal yasaları” ile kısıtlanan sendikal örgütlenmenin önünü açıp rahatlatırken yetki için istenen koşullar, sendikaları yaşatacak şekilde düzeltiliyor.
Örneğin…
Mevcut yasa, bir sendikanın yetkili olabilmesi için önce yüzde 10’luk ülke barajını aşması, sonra da işyeri yetkisi almasını zorunlu kılıyor.
Yani…
Bir sendikanın ülke barajını aşabilmesi için, o iş kolunda Türkiye genelindeki kayıtlı işçi sayısının yüzde 10’unu üye yapması gerekiyor. Bu da sendikaları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyordu.
İşte…
Faruk Çelik’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde önce işçi ve işveren uzlaşması sağlanarak yasa yumuşatıldı.
Uzlaşmayla…
Ülke barajı için yüzde 10 olan işkolunda çalışanlar için üye oranı kademeli düzenleme ile yüzde 1’e indi. Uzlaşmaya göre, ülke barajı 2016’da yüzde 2’ye, 2018’de ise yüzde 3’e çıkacaktı.
Şimdi ise…
TBMM’ye gelecek yeni yasayla, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülke barajı yüzde 1’e sabitleniyor. Artık işkolunda çalışanların yüzde 1’i kadar üye kaydeden sendika ülke barajını aşmış olacak.
Böylece…
Sendikalar rahat bir nefes alırken, sendikal örgütlenmenin önü de açılmış oluyor.