Tek merkezli Bursa çok merkezli hale geldi, siyasetçinin işi zorlaştı

Aslında… Hemen her seçim dönemi öncesi Bursa’nın demografik değişimi ile ilgili gözlemlerimizi bu sütunlarda paylaşmaya çalışıyoruz.
Yeni bir seçim dönemi öncesinde, gazetede dün meslektaşlarımızla sohbet ederken son 30 yıldaki değişim üzerine bilgilerimizi tazeledik.
Belli bir yaş grubunun üstünde olanlar anımsarlar. 70’li yılların sonlarına kadar tek merkezli Bursa vardı.
Yani…
Kent merkezi bugünkü gibi üç ilçeye ayrılmamıştı ve Merkez İlçe olarak geçiyordu. O Merkez İlçe’nin de bir ana ekseni vardı. Yeşil’den Çekirge’ye gidilip gelindiğinde Bursa’nın profilini çıkarılabiliyor, bu güzergahtaki sohbetlerde ise Bursa’nın siyasi yapısı hakkında fikir sahibi olunabiliyordu.
Çünkü…
Atatürk Caddesi, Kapalıçarşı, hatta Altıparmak bir çeşit kentin aynası gibi genel durumu yansıtıyordu.
İşte…
Bu çekirdek merkez özelliğindeki kent istihdama dayalı iç göç patlamasıyla halka halka genişledi. Atatürk Caddesi yine eksen kaldı ama Demiryolu altı potansiyeliyle kendini hissettirdi.
O süreçte…
Merkezin doğusunda, Ankara Yolu’nun altında ve üstünde her birinin özellikleri farklı yeni kentler doğdu.
Batıda gelişen mahallelerin yanında Nilüfer adıyla yeni Bursa kabul ettiğimiz dev bir kent ortaya çıktı.
Bütün bunlar kentin demografik yapısını değiştirirken ortaya iki sonuç çıktı:
Eskiden Heykel merkezi Bursa varken, bugün Heykel önemini yitirdi. Artık çarşı ayrı, Ertuğrulgazi ayrı, Yalova Yolu ayrı, ayrı merkezler haline geldi.
Hele Nilüfer’de birbirinden bağımsız üç ayrı merkez oluştu.
Bütün bu değişim ve dönüşüm farklı siyasi yapılar ortaya çıkarırken, “Siyasetçi değişimi yakalayabildi mi?” sorusu akla geliyor.
Açıkça söylemek gerekirse…
2002’den bu yana seçim sonuçları, AK Parti’nin bu durumu fark ettiğini gösteriyor.
Yani…
Merkezde iki, en çok dört seçmenin yaşadığı evlerden oluşan mahallelere karşın, yeni Bursa olarak kenti kabuk gibi saran yerleşim merkezlerindeki tek evde çok seçmenli geniş aileler üzerine en ciddi çalışmayı AK Parti yürütüyor.
Yapılan seçimlerdeki oy oranlarına bakıldığında sonuç da aldığı görülüyor.
Gözlemlerimize göre, diğer partiler kentin yeni merkezlerinde çalışmayı zor gördükleri için pek rağbet etmediler. Onun yerine de eski tek merkezde görüntü verecek siyasi etkinlikleri önemsediler.
Bu da her seçim aradaki farkın biraz daha açılmasını getirdi.
Şimdilerde…
CHP değişimi biraz da olsa fark etmiş gibi görünüyor. Hareketlenme izlenimi var. Ama o hareketlenmenin seçim sathına girildiğinde AK Parti ile kıyasıya rekabet haline dönüşüp dönüşmeyeceğini bugünden kestirmek kolay değil.