Dağdan SİAD doğuyor: Dağlı Genç Girişimciler

Türkiye’de, Tüsiad’an sonra ikinci siad olarak Busiad kuruldu. Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği aynı zamanda Anadolu’nun ilk siadı oldu.
Şimdi…
Bursa’da onlarca siad var. İlçelerdeki siadların yanı sıra, hemşeri derneklerinin tabanını oluşturduğu siadlar da faaliyete geçmeye başladı.
Bütün bunlar doğal gelişmeler elbette. Toplumun ortak hedefler doğrultusunda örgütlenme isteği önemli.
Gerçi…
Henüz siad adını kullanmıyorlar ama şu sıralarda, Bursa’daki yöresel siadlara bir yenisi ekleniyor: Dağ Yöresi Genç Girişimciler Platformu.
Başlangıçta platform olarak yola çıkılsa da, siada dönüşmeyi hedefleyen Dağ Yöresi Genç Girişimcileri büyük bir heyecanla kamuoyu önüne çıkmaya hazırlanıyorlar.
İlk buluşma da 15 Mart 2013 Cuma günü Hilton Otel’de düzenlenecek yemek olacak.
Dağ yöresinin ilk siadı olacak bu harekette şu anda 82 kişi var. Öncülük edenler arasında Coşkun İrfan ve Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu gibi isimleri saymak mümkün.
Yapıya bakınca…
Dağ yöresi adına ortaya güç koyabilecek yeni bir hareketin ayak seslerini duyar gibi olduk.