Rumeli dernekleri platform kurdu

Bursa’da faaliyet gösteren Rumeli dernekleri öncelikle istihdam sorununa çözüm amacıyla Bursa Rumeli Platformu’nu kurdu. Platformun genel koordinatörlüğüne de Dr. Konuralp Başol getirildi.
Toplum yararına çalışacak olan platform, istihdam sorunu için çözümler araştırıp iş eğitimlerine ağırlık verecek. Bu amaçla www.bursarumeliplatformu.com internet sitesi de açıldı.