Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsası seçimleri 4 ay erteleniyor

Zaman zaman… Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları seçim sistemine yönelik olarak meslek komitelerinin yapısı gündeme gelir ve komitelerdeki düzenlemeler tartışma konusu olur.
Çünkü…
Birbirleriyle hiç ilgisi olmayan işleri yapanların aynı komitelerde yer almaları daima ilgi çeker.
Bu durum 3.5 yıl önce yapılan son seçimlerde bir parça aşıldı.
Çünkü…
Avrupa Birliği uyum kriterleri doğrultusunda, kısa adıyla NACE olarak bilinen ve Avrupa Birliği’ndeki ekonomik faaliyetlerin istatiksel sınıflandırılmasını sağlayan sisteme göre meslek komiteleri yapılandırıldı.
Ancak…
Geçen süreçte iki önemli gelişme oldu. Birincisi,  NACE kodları 4 haneden 6 haneye çıktı. İkincisi, kodların tüm Türkiye’de düzenlenmesini Maliye Bakanlığı üstlendi.
Eskiden…
Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları’na üye şirketler, iştigal alanını bildirirler ve buna göre de meslek komitelerindeki yerlerini alırlardı.
Oysa…
Maliye Bakanlığı üye şirketlerin son bir yıldaki cirosunu iştigal alanı için esas alan bir çalışma başlattı.
Örneğin…
Şirketin iştigal alanı tekstil olsa bile, eğer son bir yılda en yüksek ciroyu inşaat işinden yapmışsa, tekstilde değil, inşaat grubunda değerlendiriliyor. Bir sonraki yıl şirket en yüksek ciroyu başka bir işkolunda yapmışsa, NACE kodları bu kez o meslek grubuna alıyor.
Bu da…
Maliye Bakanlığı’nın şirketlerden doğrudan belge istemesiyle gerçekleşiyor.
Çalışma yürüyor ve şirketler mayıs ayı sonuna kadar belgelerini verecekler.
Ardından…
Bakanlık bu belgelere göre şirketlerin kodlarını belirleyip yazıyla bildirecek. Bunun da haziran ve temmuz aylarında tamamlanması hedefleniyor.
O süreçte…
Kodlama ve gruplandırmaya itiraz edilebilecek. İtirazların da ağustos ayında sonuçlanması tahmin ediliyor.
Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra da, Türkiye genelindeki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları’nda seçime girecek listeler kesinleşecek.
Bunların ekim ayından önce bitmesi çok da kolay gözükmüyor.
Oysa…
Yürürlükteki Odalar ve Borsalar Seçim Takvimi’ne göre ekim ve kasım aylarında seçim yapılması gerekiyor.
Ne var ki…
Maliye Bakanlığı’nın başlattığı NACE çalışması, seçimin bu takvime göre yapılmasını imkansız kılıyor.
İşte…
Bu durumu dün BTSO Meclis Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Parseker’le konuştuk.
Şunu söyledi:
“Evet ortada seçim tarihi açısından kritik bir durum söz konusu. Biz de bu durumu, Odalar Birliği genel kurulu sırasında Odalar ve Borsaların bağlı olduğu Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı ile konuştuk.”
Görüşmenin sonucunu açıkladı:
“Sayın Bakan, seçimlerin 4 ay kadar ertelenip şubat-mart gibi yapılmasına yönelik bir kararname hazırladıklarını söyledi.”
Yani…
Kodlamanın getirdiği süreç nedeniyle, Oda ve Borsa’larda ekim ayında başlaması gereken seçimler 4 aylık ertelemeyle şubat-mart aylarına kalacak.
Parseker bu noktanın altını çizdikten sonra, bir başka uyum noktasına dikkat çekti:
“Kararname süreci rahatlatacağı gibi, hukuki bir problemi de ortadan kaldıracak. Çünkü, şu anda görev yapan meclis üyeleri 4 yıllığına seçilmişlerdi. Erteleme o sürenin tamamlanmasını da sağlayacak.”