Trilyonluk su pazarında İvaz Paşa Vakfı sürprizi

Son yıllarda şişelenmiş kaynak suyu pazarında inanılmaz bir büyüme oldu. İnsanlar yalnızca hareket halinde değil, artık evlerinde ve işyerlerinde de şişelenmiş kaynak suyu tüketiyorlar.
O kaynak sularını şişeleyen fabrikaların hemen hemen dörtte üçlük bölümü Bursa’da ve Uludağ yamaçlarında.
Bunları da…
Yani kaynak sularını da İl Özel İdaresi firmalara kiraya veriyor. Kiralama, firmaların kaynağı bulup Özel İdare’ye başvurmalarıyla gerçekleşiyor.
Kayıtlara göre…
Kaynak sularının yıllık kiraları toplam 7 milyon liralık bir pazar ortaya çıkarıyor.
Yani…
Uludağ yamaçlarındaki kaynak sularını firmalara kiraya veren İl Özel İdaresi’nin bu kiralardan yıllık olarak eski para değeriyle 7 trilyon liralık geliri söz konusu.
Pazar büyük olduğu için, sektörün mevcut aktörleri ve yeni girişimcileri arasındaki polemikler kadar yeni girişimlerin tartışmaları da büyük oluyor.
Nitekim…
Geçtiğimiz hafta dünya devi Coca Cola’nın Derekızık’taki iki kaynağı kiralamak için İl Özel İdaresi’ne başvuru yazısındaki üslubu, Özel İdare adına karar mercii olan İl Genel Meclisi’nin CHP ve MHP grup başkanvekillerince “tehdit” olarak algılanınca tartışmanın seyri bir anda değişti.
İşte…
İl Genel Meclisi’nin komisyon kurup başvuruyu karara bağlamak üzere incelemeye aldığı süreçte sürpriz bir gelişme yaşandı.
Daha doğrusu…
2007 genel seçiminde DP Bursa listesinden milletvekili olan Eczacı Işık İyiğioğlu, kamuoyuna yansıyan Coca Cola başvurusunun tartışmaları üzerine iki mahkeme kararı gönderdi.
Buna göre…
Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/242 esas numaralı 22.06.2009 ve 01.10.2009 tarih tarihli kararlarında Derekızık’taki kaynak sularının İvaz Paşa Vakfı’na ait olduğu belirtiliyor.
İvaz Paşa Vakfı ise, Osmanlı döneminde medresesi de bulunan tarihi Yeşil Camii Külliyesi’ni yaşatabilmek amacıyla gelir sağlamak için kurulmuş.
Davaları…
İvaz Paşa Vakfı adına Vakıflar Bölge Müdürlüğü açmış. Eczacı Işık İyioğlu ise Hacı İvaz Paşa’nın torunu ve mirasçısı konumunda davalara müdahil.
Mahkeme…
2005 yılında yapılan yasal düzenlemeye dayanarak kaynak sularını kiraya verme konusunda yetkiyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verirken, tarihi belge hükmündeki vakıf senedinde kaynak sularının tapulu sahibi gözüken vakfın kurucusu Hacı İvaz Paşa’nın torunu ve mirasçısı olan Işık İyioğlu’na bu kiralardan pay ödenmesini istiyor.
Yani…
Coca Cola’nın iki kaynağı kiralamak için yaptığı başvuru yalnızca siyasi tartışma konusu olmaktan çıktı, işin içine kaynak sularının kullanımını belirleyen uygulamanın tümden değişmesini ve ekonomik getirisinin el değiştirmesini sağlayan yeni bir duruma dönüştü.
Kısacası…
Özel İdare ve İGM karar vermeye çalışadursun, 7 trilyon yıllık cirosu olan su kaynağı pazarında şimdi İvaz Paşa Vakfı sürprizi yaşanıyor.