Ulaştırma Bakanlığı’ndan iki karar… Otoyol projesinden adını çıkardığı Bursa’ya Bölge Müdürlüğü kuruyor

Bürokrasi terminolojisinde üçlü kararname olarak tanımlanan kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. Altında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Ulaştırma Bakanı M.Habib Soluk’un imzaları var.
2011/200 karar sayılı metinde ise aynen şöyle yazıyor:
“Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yaptırılacak Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi ile ilgili yapım ve işletme çalışmalarını yürütmek amacıyla taşra teşkilatı kapsamında, merkezi Bursa İli olmak üzere sözleşme süresiyle sınırlı olacak şekilde geçici olarak Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ve bu bölge müdürlüğü bünyesinde geçici olarak 10 adet Başmühendislik ve 5 adet Şube Müdürlüğü kurulması, 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (g) fıkrası gereğince uygun görülmüştür.”
Kararnamenin ikinci maddesinde ise “Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür” deniliyor.
Kararın özeti şu:
Bir…
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi’nden Bursa adı Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılmış, yerine Orhangazi adı girmiş.
İki…
Buna karşın Bursa’da Otoyol Bölge Müdürlüğü olarak adlandırılabilecek geçici bir kurum oluşturuluyor.
Üç…
Kurulacak Otoyol Bölge Müdürlüğü’ne atamayı da Ulaştırma Bakanı üstleniyor.