MHP Milletvekili Büyükataman Milli Eğitim Bakanı’na sordu: Öğretmen çocuklarının bursu neden kesildi?

Türkiye’nin en önemli sorununun eğitim olduğuna inananlardanız. Daha doğrusu, tüm sorunların eğitimin kaliteli olmamasından kaynaklandığı görüşünü benimseyen ve bunu destekleyenlerdeniz.
Ne yazık ki…
Milli Eğitim Bakanlığı sahip olduğu büyük potansiyeli daha iyi yönetmek ve ülkenin geleceğini kurtaracak daha kaliteli eğitim için projeler üretmek yerine, kendi içinde yeni yeni sorunların kaynağı oluyor.
Örneğin…
Kurumun en önemli dayanağı olan öğretmenlerin huzurunu kaçıracak öğretmen çocuklarının burslarının iptal edilmesi gibi.
Bu konuyu…
MHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine aşıdı.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevaplandırması isteğiyle verdiği soru önergesinde Büyükataman önce tespit yapıyor:
“Bakanlığınız tarafından 12.11.2010 tarihinde 2010 yılı burs kazanan öğrencilerin maddi durumlarının araştırılması hakkında tüm valiliklere bir yazı gönderilmiştir. Yazıda özellikle öğretmen çocuklarının kişi başına düşen yıllık gelir hesabında yanlışlıklar yapıldığı ve fert başına düşen yıllık gelirlerin düşük gösterilerek bursluluk sınavına öğrencilerin girdiği ve başarılı olduğu belirtilmiştir.”
Şunu ekliyor:
“Bu durumda bulunan öğrencilerin maddi durumlarının araştırılarak gerekirse kazandıkları bursların iptal edilmesi de aynı yazıda belirtilmiştir.”

Değerlendirmesi şu:
“Özellikle öğretmen çocuklarının yıllık gelirlerinin doğru hesaplanmadığı vurgulanarak öğretmenlerimizin ek ders gelirleri kastedilmiştir. Ancak ek ders ücretleri sabit gelirler değildir ve yaz aylarında zaten alınmamaktadır.”
Şuna da özel vurgu yapıyor:
“Sürekli değişkenlik gösteren bu gelirlerin bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler açısından hesaplanması gerektiğine dair de herhangi bir düzenleme mevcut değildir.”
Ardından da soruyor:
Bir…
“2010 yılında kaç adet öğretmen çocuğunun bursu iptal edilmiştir?”
İki…
“2010 yılında öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjanın ne kadarı kullanılmıştır, iptal edilenler hariç kaç adet öğretmen çocuğu bursluluktan faydalanmıştır?”
Üç…
“2009 yılında öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjanın ne kadarı kullanılmıştır, kaç adet öğretmen çocuğu bursluluktan faydalanmıştır?”
Dört…
“2008 yılında öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjanın ne kadarı kullanılmıştır, kaç adet öğretmen çocuğu bursluluktan faydalanmıştır?”
Beş…
“2007 yılında öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjanın ne kadarı kullanılmıştır, kaç adet öğretmen çocuğu bursluluktan faydalanmıştır?”
Altı…
“2006 yılında öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjanın ne kadarı kullanılmıştır, kaç adet öğretmen çocuğu bursluluktan faydalanmıştır?”
Yedi…
“Öğretmenlerimizin ek ders gelirlerinin bursluluk hesabında kullanılmaması için bakanlığınızca herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?”