Referanduma “evet” diyenlerin 12 soruda destekleme nedeni, “hayır” diyenlerin de 20 soruda gerekçesi

Gerçi… Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen anayasa değişikliği paketinin bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından kısmî olarak iptal edildi ama süreç işliyor.
Yani…
Yüksek Seçim Kurulu’nun daha önce belirlediği tarih olan 12 Eylül 2010 Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek ve anayasa değişikliğiyle ilgili referanduma evet ya da hayır oyu verecek.
Süreç ilginç…
Kampanya dönemi ramazan ayına rastladığı için, siyasi partiler, özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi propaganda çalışmalarını meydanlardan iftar çadırlarına kaydırıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta yapılan il başkanları toplantısındaki konuşmasında, “iftar çadırlarını boş bırakmayacağız” dedi.
Bu da gösteriyor ki, ramazan ayı süresince iftar çadırlarında amansız bir referandum kampanyasına tanıklık edeceğiz.
Siyasi partiler bu hazırlıklarını sürdüredursun, başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, referandumla ilgilenen vatandaşlar destekledikleri yönde gerekçeleri kamuoyuyla paylaşmaya başladılar.
Örneğin…
Geçtiğimiz hafta içinde önce referanduma “hayır” diyeceklerin kararlarındaki gerekçeleri anlatan elektronik posta geldi.
10 Aralık Hareketi, Toplumsal Duyarlı Dostlar ve Sosyal Demokrasi Derneği gibi yapılardan gelen ileti “20 soruda anayasa değişikliği ışığında neden hayır” başlığını taşıyor.
Karşı çıkanların “Anayasa değişiklik paketi: İleri bir adım mı, yoksa demokratikleşme için bir engel mi?” girişinden sonraki 20 maddelik gerekçe listesi şöyle:
Bir…
“Neden bir değişiklik daha, neden yepyeni bir anayasa değil?”
İki…
“Uzlaşma neden sağlanamadı? Sorumlusu iktidar mı, muhalefet mi?”
Üç…
“Değişiklik gerekçeleri tutarlı ve belirgin mi?”
Dört…
“Değişiklikler neleri kapsıyor?”
Beş…
Hangi kişi hak ve özgürlükleri takviye ediliyor? Yeterli mi?”
Altı…
“Değişiklikler anayasanın bütünlüğü ilkesi ile uyumlu mu?”
Yedi…
“Değişiklik kamu çalışanlarının haklarını geliştiriyor mu?”
Sekiz…
“Çocuk hakları: Daralma mı, genişleme mi?”
Dokuz…
“Eşitlik ilkesinde kayda değer bir ilerleme var mı?”
On…
Yeni kurumlar olması gerektiği kadar özerk mi?”
Onbir…
“Yargısal denetim: Geriletiliyor mu, ilerletiliyor mu?”
Oniki…
“Askeri yargının alanı belirgin bir şekilde daraltılıyor mu?”
Onüç…
“AYM üyelerinin seçiminde siyasal iktidarın etkisi artıyor mu?”
Ondört…
“AYM ile ilgili değişiklikler daha demokratik bir anayasal düzen sağlıyor mu?”
Onbeş…
“HSYK’nın yeni yapısı yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlıyor mu?”
Onaltı…
“Geçiş hükümleri çelişki ve tuzaklar içeriyor mu?”
Onyedi…
“Anayasa değişikliği, Anayasa Mahkemesi’nce denetlenebilir mi?”
Onsekiz…
“Değişiklikleri bütün halinde oylamak seçmenin özgür iradesini engeller mi?”
Ondokuz…
“Değişiklik paketi toplumun yeni anayasa umudunu azaltıyor mu, arttırıyor mu?”
Yirmi…
“Değişiklik 1982 Anayasası’nı pekiştiriyor mu, iyileştiriyor mu? Hayır mı, evet mi?”
••••••••••
Ardından…
Yaptığı siyasal araştırmalar ve sosyal çalışmalarla Bursa kamuoyu tarafından çok yakından bilinen, Bursa Kent Konseyi Felsefe Çalışma Grubu Başkanı da olan Diş Doktoru Gürkan Kaya’dan, referandumda “evet” diyenlerin 12 sorudan oluşan gerekçeleri geldi.
İşte…
Evetçilerin, “12 Eylül ihtilal anayasasının ilgili maddelerinin değişikliğine evet” başlığı taşıyan 12 gerekçesi de şöyle:
Bir…
“Pozitif ayrımcılık anayasanın eşitlik ilkesi dışında T.C. Anayasası’nda ayrı bir madde olarak tanımlandırılarak; şehit aileleri, gaziler, kadınlar, çocuklar ve özürlülere anayasal  güvence çerçevesinde  daha fazla haklar verilecek olmasından dolayı…”
İki…
“Meslekten ihraç edilenler itiraz edebilecek olmasından dolayı…”
Üç…
“Bir siyasi partinin kapatılmasına neden olan milletvekilinin üyeliği düşürülmeyecek olmasından dolayı…”
Dört…
“Yüksek Askeri Şura kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiği kesilenlere yargı yolu açılacak olmasından dolayı…”
Beş…
“Kişisel verilerin korunması Anayasal güvenceye alınacak olmasından dolayı…”
Altı…
“Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapabilecek, işçiler aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecek, memurlara verilen uyarı ve kınama cezasının yargı denetimine açılacak olmasından dolayı…”
Yedi…
“Kamu Denetçiliği Kurumu (ombusdmanlık) kurulacak olmasından dolayı…”
Sekiz…
“Askerlere bazı suçlarda sivil yargı yolu açılacak olmasından dolayı…”
Dokuz…
“Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getirilecek olması ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine sınırlama getirilecek olmasından dolayı…”
On…
“TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları’na yargı yolunun açılacak olmasından dolayı…”
Onbir…
“HSYK’nın yeniden düzenlenmesinden dolayı…”
Oniki…
“12 Eylül askeri darbesinin sorumluları, üst düzey etkilileri için yargı yolu açılacak olmasından dolayı 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan referandumda evet oyu kullanacağım.”