Milli Eğitim’in işine akıl ermiyor… Beden Eğitimi dersini arttırmak için İnkılap Tarihi ders saatini azalttılar

Bazen kendi kendimize merak ediyoruz… Acaba Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne yapmak istediğini, ya da neler yapmaya çalıştığını anlayabilen var mı?
Bazen…
Öyle bir iş yapıyorlar ki, “Hah, tamam… Şimdi oldu” diyoruz. Ama bazen öyle işler yapıyorlar ki, “Bunun altında mutlaka bir hinlik var, belli bir proje üzerinde çalışılıyor” algısı ediniyoruz.
Örneğin…
Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlanan müfredat programı bir yandan insanın hoşuna giden doğru adımlar içerirken, diğer yandan aynı uygulamanın karşısındaki düzenleme nedeniyle tehlikeli bir adım oluşturduğu için insanın kafasını karıştırıyor.
Bu noktada…
Öncelikle iyi haberi paylaşmakta yarar görüyoruz.
Bilindiği gibi ilköğretim okulları ve liselerde Beden Eğitimi dersleri haftada bir saate indirildiğinde Beden Eğitimi öğretmenleri çok zor durumda kaldılar.
Bir anlamda…
Bakanlık, geçmiş yıllardaki ders saatlerini azaltma uygulamasıyla Beden Eğitimi öğretmenlerini resmen süründürdü.
Çünkü…
Zaten dersin ilk on dakikası ve son on dakikası öğrencilerin soyunup giyinmeleriyle geçtiği için, öğretmenler Beden Eğitimi dersinde bir şey yapamaz oldular. Bu da öğrencilerde dersle ilgili ciddiyet sorununa yol açtı.
Yeni müfredat programı, Beden Eğitimi derslerini haftada iki saate çıkarıyor.
Yani…
Beden Eğitimi öğretmenlerine ve dersine bir anlamda iade-i itibar gibi bir uygulama başlıyor.
Buna karşılık…
İlköğretim okulları sekizinci sınıfta, yani ikinci kademede İnkılap Tarihi ve Cumhuriyet dersi haftada 3 saatten 2 saate indiriliyor.
Böyle olunca…
Beden Eğitimi ders saatini arttırmak için gerekli olan bir saatin, İnkılap Tarihi ve Cumhuriyet dersinden alınıp verildiği gibi bir görüntü ortaya çıkıyor.
Yanı sıra…
Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgeyle dağıttığı yeni müfredat programında ilk bakışta öğrencilerin haftalık ders saatlerinin azaltıldığı gibi bir izlenim var.
Bu görüntü…
İlköğretim okulları birinci kademede yer alan 4 ve 5. sınıflar için doğru. Çünkü, 4 ve 5. sınıflardaki haftalık ders saati 30 saatten 26 saate indiriliyor.
Ama…
İkinci kademeyi oluşturan 6, 7 ve 8. sınıflarda ders saati değişmiyor ve yine 30 saat olarak korunuyor.
O nedenle….
İnkılap Tarihi ve Cumhuriyet dersinin saat sayısının azaltılmasının haftalık programda karşılığı yok.
Böyle olunca…
O bir saatlik dersin İnkılap Tarihi ve Cumhuriyet’ten alınıp Beden Eğitimi’ne verildiği kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Bizler de şaşırıp kalıyoruz. Beden Eğitimi ders saatlerinin arttırılmasına sevinelim mi, yoksa çok önemli bulduğumuz İnkılap Tarihi ve Cumhuriyet dersi saatinin azalmasına üzülelim mi?
Hele…
Böylesine ilginç bir eşleşme nedeniyle akla başka hesaplar gelince, ortaya samimiyetsiz bir durum çıkıyor ve insanın rahatsızlığı da doğal olarak artıyor.
Hepsi bu kadar değil…
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010-2011 eğitim öğretim yılı müfredat programında başka ilginçlikler de var.
Rehberlik dersinin tamamen kaldırılması bu noktada başka bir örnek.
Programa göre…
İlköğretim okulları ikinci kademe olan 6, 7 ve 8. sınıflar ile liselerde haftada bir saat Rehberlik dersi vardı. Bu derste sınıf sorumlusu öğretmenler öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenir çözümlerine uğraşırlardı.
Gerçi…
Bursa’da bugün için 850 okulun varlığına karşın, 450 Rehberlik öğretmeni olduğu biliniyor. Yani, ortada yarı yarıya bir eksik söz konusu.
O nedenle…
Rehberlik dersinin kaldırılmış olması ilk bakışta öğretmen açığı nedeniyle alınmış bir karar gibi gözükse bile, işin içinde tasarruf olduğu anlaşılıyor.
Çünkü…
Okullar bu eksiği, diğer branş öğretmenlerini ek ders ücreti karşılığı bu derse sokarak karşılıyorlar.
Şimdi…
Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla Rehberlik dersini kaldırırken, ödediği ek ders ücretinden tasarruf sağlamış oluyor ama bu kez de ek dersleri azaldığı için öğretmenlerin gelirleri düşeceğinden, öğretmenin gelir kaybı nedeniyle mağduriyeti ortaya çıkıyor.
Anlaşılan o ki…
Bakanlık, söylemlerinin aksine öğretmenlerin daha fazla kazanabilmelerini hiç önemsemiyor.
Yeni müfredatla ilgili tuhaflıkları sıralamaya devam edelim:
Uygulamaya göre, liselerdeki Fen-Matematik, Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal ve İngilizce gibi alanlar vardı.
İllere ulaşan genelge, liselerdeki bu alanları kaldırıyor. Onun yerine seçmeli dersler geliyor. Böylece, bir anlamda kredili ders uygulamasına da geri dönülmüş oluyor.
Bu da…
Sistemle çok şiddetli oynama anlamına geliyor.
Bir şey daha…
Okullardaki Bilgisayar ve Teknoloji dersi mevcut müfredatta zorunlu ders kapsamındaydı. Bakanlık şimdi, okullardaki Bilgisayar Öğretmeni sayısının yetersizliğini gerekçe göstererek bu dersi seçmeli hale getiriyor.
Yani…
Dünya iletişim ve bilgisayar çağında hızla ilerlerken, Türkiye’de toplum bilgisayar kullanımında inanılmaz bir seviyeye gelmişken, Milli Eğitim Bakanlığı tam tersi bir uygulamayla Bilgisayar ve Teknoloji derslerini zorunludan seçmeliye çevirerek dünyayla ve Türkiye’deki gelişimle hiç ilgilenmediklerini gösteriyor.
Hani…
Her konuda dünya ve Türkiye’deki gelişmelere ilgisiz kalınsa bir yere kadar anlayacağız ama İnkılap Tarihi ders saatinin azaltılmasındaki çok ince strateji, kafası cin gibi çalışanların Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yaptıklarını gösteriyor.
Yani…
İnce hesapta üzerlerine yok. Onun için, müfredat programındaki bu değişiklikler hem rahatsız edici, hem de endişe verici bir seyir gösteriyor.

Tanıtım Yazısı

Dolum ve kapama makineleri nelerdir?

Gıda sektöründen kimya endüstrisine kadar geniş bir yelpazede kullanılan dolum ve kapama makineleri, üretim süreçlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Modern üretim hatlarının kalbinde yer alan bu makineler, […]