Siyasette ilginç bir karar… DP Osmangazi’yi görevden alma yazısı Genel İdare Kurulu kararıyla kaldırıldı ama…

Siyasette çok uzun yıllarda yaşanabilecek neredeyse her şey Demokrat Parti’de birkaç ay içinde gerçekleşti ve partililerin Genel Merkez eliyle birbirine düşürüldüğü çok ilginç bir dönem yaşandı.
Özellikle…
Osmangazi’de yaşananlar Bursa siyaset tarihinde ayrı bir sayfa oluşturacak türden.
Süreci bir anımsayalım…
Demokrat Parti ile Anavatan Partisi’nin birleştikleri 31 Ekim 2009 kurultayı sonrası yeniden yapılanma süreci Bursa’dan başlatıldı. İl Başkanlığı’na Ayhan Barışıcı’nın atanmasıyla başlayan bu süreçte, ilçelere de yeniden atama yapıldı.
Bu kapsamda…
Anavatan Partisi’nin son Osmangazi İlçe Başkanı olan Muharrem Şenocak yeniden yapılanma kapsamında DP Osmangazi İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.
Fakat…
Görevden alınan teşkilatlar, tüzüğün öngördüğü süreler içinde olağan kongre kararı alınmadığı gerekçesiyle İl ve 7 ilçe için olağanüstü kongre isteğiyle davalar açtılar. O davalardan biri de Osmangazi’deydi ve mahkeme kararıyla kayyum denetiminde 14 Mart günü Osmangazi kongresi yapıldı.
3 adayın yarıştığı kongreyi İsmet Koyuncu kazandı.
18 Mart günü mazbatasını alıp görevi devralan Koyuncu ve yönetimi 6 Nisan’da Genel Merkez kararıyla görevden alındı. Partiden, mahkeme kararıyla yapılan kongrelerde kazanan herkesin Osmangazi gibi görevden alınacağı açıklandı.
Ardından…
DP Genel Merkezi yeniden Muharrem Şenocak’ı atadı. Fakat kongrede seçilen İsmet Koyuncu görevden alınma kararının hukuki gerekçeleri olmadığı ve Genel İdare Kurulu tarafından Başkanlık Divanı’na yetki devri yapılmadığı için geçersiz olduğunu söyledi.
Buna karşın…
Atanan Şenocak ile birlikte çok sayıda Anavatan kökenli 15 Nisan’da görevi devralmak üzere DP Osmanazi’ye gittiler. Koyuncu bu girişime de direndi ve kasım ayındaki bir kararla görevden alınamayacağını söyleyip yeni karar istedi.
Yaşanan gerginlik nedeniyle partiye polis bile çağırıldı ama tatsızlık fazla büyümedi.
Sonrasında…
Osmangazi’de bu karışıklığı düzeltmek üzere DP Teşkilat Başkanı Baki Mert’in Bursa’ya geleceği duyuruldu. Ne var ki Mert bir türlü gelemedi. Geleceği açıklanan tarihler de sürekli ertelendi.
Derken…
Yine mahkeme kararıyla yapılan ve Abdullah Biçen’in diğer 2 adayı geçerek DP İl Başkanı seçildiği il kongresinin ardından kurultay sürecine girildi.
İşte…
Tam bu kurultay ortamında DP Genel İdare Kurulu’nun Osmangazi ile ilgili almış olduğu siyaseten özel bir kararın Bursa’ya ulaştığı ortaya çıktı.
Altında…
DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un imzası bulunan 3 Haziran 2010 tarih ve DP-10-05-458-589 sayılı Genel Merkez yazısında, Osmangazi için alınan karar bildirilirken, önce eski karar anımsatılıyor:
“14 Mart 2010 tarihinde yapılan ilçe kongresinde seçilen Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyuncu ve yönetim kurulu üyelerinin, daha uyumlu, daha verimli çalışılmasını teminen parti tüzüğümüzün 36. maddesinin (b) bendi gereği işten el çektirilmelerine, tüzüğümüzün 22. maddesi gereği Osmangazi ilçe delege seçimlerinin başlatılmasına, Genel İdare Kurulumuzun 09 Kasım 2009 tarih ve 01 sayılı toplantısında Başkanlık Divanına vermiş olduğu yetkiye istinaden Başkanlık Divanının 06 Nisan 2010 ve 6 sayılı toplantısında karar verilmişti.”
Ardından…
Parti üst yönetiminin yeni kararı tebliğ ediliyor:
“Ancak, Genel İdare Kurulumuzun 09 Kasım 2009 tarih ve 01 sayılı toplantıda Başkanlık Divanına verdiği yetkiye istinaden, Başkanlık Divanının 01. Haziran 2009 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar gereği 07 Nisan 2010 tarih ve DP-10-05-371-464 sayılı yazımızın iptal edilerek, 14 Mart 2010 tarihinde yapılmış ilçe kongresinde seçilen Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Koyuncu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmelerine, yine aynı kararda tüzüğümüzün 22. maddesi gereği Osmangazi ilçe delege seçimlerinin başlatılmasına, yapılacak delege seçimlerinin Genel Başkan Yardımcısı-Teşkilat Başkanı Sayın Baki Mert, Genel İdare Kurulu Üyesi-Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Adnan Turfan ve il başkanlığının koordinatörlüğünde yapılmasına karar verilmiştir.”
Burada…
Kurultay öncesi, 1 Haziran 2010 tarihinde yapılan Genel İdare Kurulu kararını duyuran Genel Başkan Cindoruk imzalı yazıda iki önemli nokta dikkat çekiyor.
Birincisi…
DP Genel Merkezi, 7 Nisan tarihli İsmet Koyuncu’nun görevden alınma kararının 1 Haziran tarihli yeni bir kararla ortadan kaldırıldığı duyuruluyor.
Ancak…
Koyuncu’nun 6 Nisan’da görevden alındığı haberini bu sayfalardan duyurmuştuk. Anlaşılan o ki, DP Genel Merkezi önce görevden almış, sonra kararını yazıp yollamış. Yani, istim arkadan gelmiş.
Bu da…
Bir siyasi partinin işleyiş mekanizmasının çok ciddi zaafı olmakla birlikte, yine çok ciddi hukuki sorun oluşturuyor.
İkincisi…
DP Genel Merkezi kongrede seçilen İsmet Koyuncu ve yönetimine iade-i itibar yapıp görevden alma kararını kaldırmış ama delege seçimleri için de özel görevlendirme yapmış.
Aynı isimler…
Yani, Osmangazi’deki delege seçimine koordinatör olarak görevlendirilen Baki Mert ve Adnan Turfan 22 Haziran’da yapılan olağanüstü kurultayda yine Genel İdare Kurulu’na seçildiler.
Bugüne kadar…
Hiçbir siyasi partinin ilçe kongresine Genel Merkez’den Teşkilat Başkanı ve GİK Üyesi düzeyinde özel görevlendirme yaptığına tanık olmadık. O nedenle, görevden alma yazımının kaldırılmasına karşın Osmangazi’deki delege seçimine Genel Merkez’in ihtiyatla yaklaşma çabası siyaseten çok da hoş bir durum değil.
Nitekim…
Kararı siyaseten ilginç kılan özelliklerden biri de bu.
Bakalım…
 Genel Merkez denetiminde ilçe delegelerinin seçimi süreci nasıl işleyecek?