Günlük yaşamın her anında onlarla karşılaşıyoruz… Halkla İlişkiler Derneği, uyanan bir dev gibi

Türkiye’de her şey değişiyor… Özellikle iş yaşamının tüm kuralları resmen yeni baştan yazılıyor. Sanayi tesisleri, iş merkezleri, ofisler, bürolar yönetim anlayışı bakımından yeniden yapılanıyorlar.
Eski aile şirketleri bile yeni kuşak yöneticileriyle organizasyon şemalarını değiştiriyorlar, görev tanımlarını ve iş bölümlerini kendileri için en doğru olacak şekilde yeniden yapıyorlar.
Böyle bir ortamda…
Yani değişen iş organizasyonunda, en büyük şirketlerden küçük bir ofisten yönetilen yönetim birimlerine kadar öne çıkan, dahası görev alanını sürekli genişleten bir yapı var:
Halkla ilişkiler.
Önceleri…
Pek fazla önemsenmeyen halkla ilişkiler birimleri, son yıllarda modern yönetim anlayışının vazgeçilmez birimi haline geldi.
Üstelik…
Önceleri sıradan elemanlara görev verilen halkla ilişkiler birimlerinde artık bu işin eğitimini almış, hatta bilimsel kariyer tamamlayıp master ya da doktora yapmış elemanlar çalışıyor.
Çünkü…
Hangi sektör olursa olsun, büyümenin ve daha iyi olabilmenin yolu, halkla ilişkileri en iyi şekilde yürütebilmekten geçiyor.
O bakımdan…
Yakın zaman öncesine kadar pek fazla öne çıkamayan halkla ilişkiler birimleri, modern yönetişimin önemini kavramış işyerlerinde artık en önemli birim haline geldi.
İşte…
Günlük yaşamın her basamağında karşılaştığımız halkla ilişkiler uzmanlarının bir araya geldikleri bir sivil toplum örgütü var: Bursa Halkla İlişkiler Derneği.
Aslında…
Derneğin kuruluşu 1992 yılına kadar uzanıyor. Yani, sivil toplum yapılanması anlamında kıdemli bir dernek. Üstelik kurucuları arasında Bursa’nın tanıdığı çok önemli isimler var.
Zaten…
Bugüne erişen gücü de, gerek kuruluş döneminde, gerek sonraki süreçte temelinin ve zemininin sağlam olmasından kaynaklanıyor.
Kuruluştan bugüne geçen süreçte daha çok içe dönük çalışmaya ağırlık veren Bursa Halkla İlişkiler Derneği, geçen ay yapılan kongrede göreve gelen yönetimle birlikte iş yaşamındaki etkin konumlarını sivil toplum örgütü yaşamına da taşıma kararı aldı.
Bu kararı da…
Ebru Koçanalı başkanlığındaki Başkan Yardımcısı Filiz Bedir, Genel sekreter Oya Ataeli, Sayman Tahsin Işık ve Özgür Selvi’den oluşan yeni yönetim verdi.
Bu dönem…
BHD’nin Denetleme Kurulu’nda ise, aynı zamanda derneğin kurucuları arasında yer alan Vehbi Varlık, Ahmet Aldın ve Dilek Cesur görev yapıyorlar.
İşe…
Meslekten uzaklaşmış, ya da çalışma yaşamından ayrılmış üyeleri gözden geçirerek yeniden yapılanma ile başlayan BHD’nin yeni yönetimi, geçtiğimiz günlerde de, iş yaşamında artan potansiyeli değerlendirerek 17 yeni üye aldı.
Şu anda…
Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin 50 üyesi var ki, üye olma koşulu olarak eğitim almış uzman arayan bir dernek için hiç de küçümsenecek rakam değil.
Yine…
Derneği daha faal hale getirmek isteyen BHD Başkanı Ebru Koçanalı, dışa açılma kapsamında bugün üyelerle gazetecileri kahvaltıda bir araya getirdi.
Keyifli bir ortamda, birbirleriyle paralel çalışan mesleklerin bireyleri Ebru Koçanalı ve BHD organizasyonuyla biraz daha kaynaşma fırsatı buldu.
Çok da güzel oldu.