Demokrat Parti sahaya iniyor… İşçi emeklilerinden, ziyarete gelen DP İl Kadın Kolları’na 11 maddelik istek

Birleşmeydi, teşkilatların yeniden yapılandırılmasıydı, mahkeme süreçleriydi, olağanüstü il ve ilçe kongreleriydi, yine olağanüstü kurultaydı derken son bir yılı iç hesaplaşmalarla geçiren Demokrat Parti siyasette sahaya inmeye başladı.
İl Başkanı Abdullah Biçen’in, ilçe teşkilatlarına yönelik ziyaretlerinin yanında, DP İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Yorulmaz ve yönetiminden bir grup arkadaşı 2 gün önce Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında…
Dernek yöneticileri, seçim dönemleri dışında ziyaretlerine geken ilk siyasi ekibin DP İl Kadın Kolları olduğunu söylediler. Başkan Yorulmaz ve arkadaşları da görüşmeden aldıkları notları DP İl Başkanı Abdullah Biçen’e aktardılar.
Bunun üzerine, DP Genel Merkezi bilgilendirilince devreye İşçi Kolları Genel Başkanı Sabahattin Gül girdi. Görüşmeyi yapan Yorulmaz‘la görüşen Gül bir de kendisi görüşmek istedi.
İşte…
O görüşme bugün gerçekleşti. DP İşçi Kolları Genel Başkanı Sabahattin Gül, İl Başkanı Abdullah Biçen, Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Koyuncu, İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Yorulmaz ile il-ilçe yönetim kurulları ve kadın kolları işçi emeklilerini ziyaret edip sorunları dinlediler.
Görüşmede…
TİED Bursa Şubesi Başkanı Abdi Erol işçi emeklilerinin içinde bulunduğu zor koşulları anlatıp beklentilerini dile getirdikten sonra, işçi emeklilerinin insanca yaşayabilmelerini sağlamaya yönelik olarak tam onbir maddelik istekler listesi verdi.
Listedeki istek ve beklentilerin hepsi gerçekten çok önemli.
Bir…
“İnsanca yaşayabilmek için, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün tespit ettiği yıllık asgari geçim indiriminin üzerinden aylık ücretin tespit ettiği yıllık asgari geçim indiriminin üzerinde aylık ücretin tespit edilmeli, bilahare yıllık zamlar ilave edilmeli.”
İki…
“2000 yılının Ocak ayından kalan 19 günlük Tüfe’den doğan ücret farkının ödenmesi için yargı kararı olmasına rağmen hükümet ödeme yapmamıştır. 90 ila 190 TL. alacağımız bulunmaktadır.”
Üç…
“2000 yılından önce memur emeklisi ile işçi emeklisi kat sayı esasına göre ücret alırken, işçi emeklisi hak kaybına uğramış, memur emeklisi ile aramızdaki taban ücreti farkının 191,00 TL.’ye ulaşması emeklimizi mağdur etmiştir.”
Dört…
“Eskiden olduğu gibi intibak yasamızdaki hak tekrar emekliye verilmelidir.”
Beş…
“Memur emeklisine verilen yüzde 2’lik refah payı işçi emeklisine de uygulanmalıdır.”
Altı…
“Vergi iadesinin yüzde 5’lik oran yerine yüzde 4’lük bölümü maaşlara intikal etmiş, fakat yüzde 1’lik puan kaybımıza sebebiyet verilmiştir.”
Yedi…
“Emeklilerin hayat standartları yükseltilmelidir.”
Sekiz…
“Emeklilere dini bayramlarda birer maaş nispetinde bayram harçlığı verilmelidir.”
Dokuz…
“Emekliye sendikalı olma hakkı verilmelidir.”
On…
“İşçi emeklisi ile memur emeklileri arasındaki ayrıcalıklar giderilmeli. İşçi emeklisinin ölümü halinde 308 TL. verilirken, memur emeklilerine 1.080TL. ödenmektedir.”
Onbir…
“Ülkemizin demokratik kuruluşları içinde en büyük üyeye sahip Türkiye İşçi Emeklileri Derneği olarak, 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın çok ilerisinde mensuplarına daha çok hizmet vermek ve sosyal-ekonomik taleplerini karşılamak amacı ile sendikalaşmaya gerek duymaktayız.”