MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy Meclis’te sordu: Ne oldu da bağlantı yolu Samanlı’ya kaydı?

Yıllar önce, Çevre Yolu için proje hazırlıklarına başlanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen uzmanların bölgedeki köylerde yaşayanlarla Demirtaş’ta yaptıkları ve yolun çevresel etki özelliklerini anlattıkları toplantıya katılmıştık.
O toplantıda…
Çevre Yolu’nun doğu etabının Katırlı Dağları’nın güney yamacından geçeceği, dünyanın en iyi armutlarının yetiştiği, şeftali ve elma bahçeleriyle bezeli bereketli topraklara zarar vermeyeceği açıklanmıştı.
Ne var ki…
Dağ yamacından yol yapmak daha çok viyadük ve daha fazla masraf demek olduğu için, proje ovanın ortasından geçirilivermişti. Yol yapımı başladığında da bir daha geri gelmeyecek o topraklar üzerindeki meyve ağaçlarının sökülüşünü hep birlikte izlemiştik.
Sonra…
Proje gereği Kazıklı Köyü üzerinden Çevre Yolu’nu Otosansit Kavşağı’na bağlayacak bağlantı yolu gündeme geldi.
Projede yer alan bu yola toprağın değerini bilen herkes karşı çıktı. Biz de o süreçte Kazıklı bağlantı yolunun gereksizliğini savunanlardan biriydik.
Yol…
Dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olan Faruk Çelik’in ortaya siyasi irade koymasıyla gündemden çıktı.
Ardından…
İçinde bulunduğumuz süreçte Çevre Yolu’nun doğu etabını daha da hareketlendirmek ve Ankara Yolu trafiğini hafifletmek için Ankara Yolu’ndan Çevre Yolu’na yeni bir bağlantı yolu gündeme geldi.
Yeni yolun da Kazıklı’dan değil, Samanlı üzerinden Ankara Yolu ve Çevre Yolu’nu bir birine bağlaması benimsendi.
Bu yolu savunup “çok gerekli” diyenler de var, “hiç gereksiz” bulanlar da.
Biz de…
Biraz ilerideki Gölbaşı girişinin bugünün gereksinimine cevap verdiğini, o bakımdan yeni bir bağlantı yolunun gereksiz olduğunu düşünenlerdeniz.
Bununla birlikte…
Bağlantı yolunun Kazıklı’dan Samanlı’ya kaydırılarak yeniden gündeme getirilmesinin kafa karışıklığına yol açtığını da görüyoruz.
Nitekim…
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Necati Özensoy bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevaplandırması isteğiyle soru önergesi verdi.
Önergesinde…
Bursa kamuoyunda Kazıklı bağlantı yolu için ortaya konan kaygı ve eleştirilerin Samanlı bağlantı yolu için de geçerli olduğunu kaydeden Özensoy, yol güzergahında daha fazla sulanabilir arazi olduğuna dikkat çekiyor ve böyle bir projenin yol çevresinde yapılaşmayı arttıracağını söylüyor.
Sonra da…
Bakan Yıldırım’dan üç soruya cevap istiyor:
Bir…
“Kazıklı bağlantı yolu projesi çalışmaları yapılırken birçok alternatif güzergahın değerlendirildiği, ancak bu alternatiflerin içinde Samanlı bağlantı yolunun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Samanlı bağlantı yolu güzergahının tercih edilmesinin nedeni Kazıklı bağlantı yolu proje kriterlerinin yanlış olması anlamına mı gelmektedir? Yoksa proje kriterleri farklı bir değerlendirmeyle mi oluşturulmaktadır? Kazıklı bağlantı güzergahının değiştirilip Samanlı bağlantı yolu projesinin oluşturulması ile ilgili teknik gerekçe nedir?”
İki…
“Bağlantı yolu alternatiflerinin kapasite kullanımı açısından mukayeseli ulaşım etüdü analizleri teknik alt yapıya dayandırılarak yapılmış mıdır?”
Üç…
“İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan avan maliyet çalışmalarında her iki alternatifin yapım maliyetlerinin birbirine çok yakın olduğu, ancak kamulaştırma rayiç bedellerinin Samanlı bağlantı yolu güzergahında yüzde 30-40 mertebesinde daha fazla olacağı, dolayısıyla alternatiflere ait maliyet mukayesesi yapıldığı takdirde Samanlı bağlantı yolunun daha maliyetli olacağı değerlendirmesi hakkında  ne düşünüyorsunuz?”