İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şahin’den yeni bir öneri: Uludağ Üniversitesi üçe bölünmeli

Bursa’da yaşayan herkes gördüğü ve izlediği için artık çok iyi biliyor… İnşaat Mühendisleri Odası son yıllarda, Başkan Necati Şahin önderliğinde tam anlamıyla Bursa için sürekli proje üreten özel bir yapı gibi çalışıyor.
Bu nedenle de…
Yapılaşmadan ulaşıma, depremden planlamaya, günlük yaşamdan sportif alanlara kadar Bursa’yı ilgilendiren her konuda uzman üyelerinin oluşturduğu kadroyla düşünce üretiyor.
Bunu da…
Bazen proje önererek, bazen de bir konuda farklı görüş geliştirerek yapıyor.
Onun için…
İMO ve başkanı Necati Şahin sürekli kent gündeminde oluyorlar.
Nitekim…
Bugün de, İMO’nun basın bültenlerini hazırlayan sevgili Göksel Sakarya ve bağlı olduğu BPR Tanıtım aracılığıyla gelen Şahin’in Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün’ü ziyaret haberini okurken, Bursa’nın tartışması için gündeme taşıdığı yeni ve çok önemli bir öneri dikkatimizi çekti.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Şahin
diyor ki:
“Uludağ Üniversitesi, optimum büyüklüklerde yeni 3 adet üniversitenin doğumuna öncülük etmeli.”
Şu sıralar…
Bursa’ya kurulması için prosedürleri tamamlanmakta olan ikinci üniversite için yer ve eğitim hedefi tartışmaları yapılıyor.
İşte…
Böyle bir ortamda Şahin, önerdiği 3 yeni üniversiteyi şöyle tanımlıyor:
“Sağlık birimlerinin ağırlıklı olduğu Uludağ Üniversitesi, teknik birimlerin ağırlıklı olduğu Bursa Teknik Üniversitesi ve sosyal birimlerin ağırlıklı olduğu Orhangazi Üniversitesi oluşumu Bursa’da yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu oluşuma öncülük edenler tarihe önemli bir not düşeceklerdir.”
Şu notu da düşüyor:
“Zaman içerisinde bu iki yeni üniversitemiz kent planlama kriterlerine uygun olarak kendi yeni kampuslarına kavuşuncaya kadar Görükle’de faaliyetlerine devam ederler.”
Bu noktada…
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz’in kesinlikle karşı çıktığı “Görükle Kampusu içinde ikinci üniversite” tartışmasına üçüncü üniversite önerisini de ekleyen Şahin, yerle ilgili olarak da şu yorumu yapıyor:
“Uludağ Üniversitesi arazisinin büyük bir kısmı boş vaziyette bekletiliyor. 16 bin 500 dönümlük arazi içine kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi arsasının ancak yüzde 20’sini kullanıyor, geri kalan yüzde 80’lik alan atıl bir şekilde bekliyor. Kampus şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta olmasına karşın, Bursaray’ın 3. etabının tamamlanması ile ulaşımdaki sorunlarının çoğu çözümlemiş olacak. Kampus hayatını oluşturan barınma, spor, sosyal aktivite gibi alanların alt yapılarının tamamlanmış olması, öğrenciler için üniversiteyi tercih etmede önemli etken teşkil eder.”
Şunu da ekliyor:
“Kampusu cazibe merkezi haline getiren bir başka faktör de Görükle’ye yakınlığı ve buranın öğrenci yerleşimine uygun bir şekilde yapılandırılmış olması. Uludağ Üniversitesi alanının imar planlarında yüksek öğretim alanında kalması, kent planlaması açısından da Teknik Üniversite’nin Görükle’de kurulması planlama kriterlerine de uyuyor.”

İlgili Reklamlar