Gürhan Akdoğan’dan siyasete yeni model: Kongreden bir hafta önce 2 yılının hesabını verdi

Gürhan Akdoğan ilk çıkışını Makine Mühendisleri Odası Başkanı olarak yaptı. Bu görevi sırasında Bursa sorunları ile ilgili olarak kent gündemine getirdiği ve takibini üstlendiği konular önemliydi.
Sonra…
1999 yerel seçimleri öncesi adı, kendisinin dışında gelişen bir süreçte Demokratik Sol Parti’nin Büyükşehir Aday Adayı olarak geçti.
Fakat…
Siyasete adımını 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak attı. O seçim tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı esiyordu ve Akdoğan bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önünde duramadı.
Ardından…
2007 genel seçimleri öncesinde, CHP’nin Bursa’daki seçim programını üstlenerek aktif siyasetin içinde yer aldı.
Seçim sonrası da, milletvekili seçilen Abdullah Özer’in yerine CHP İl Başkanlığı’nı üstlendi.
2008 Ocak’ta ise maceralı bir il kongresini az farkla da olsa kazanarak seçilmiş il başkanı oldu.
Kongre sonrasındaki süreci ise siyasi anlamda değerlendirdi ve parti içinde muhaliflere yönelik sert uygulamaları nedeniyle eleştirilse de önünü açtı. Önümüzdeki hafta yapılacak il kongresine bu kez tek aday olarak giriyor.
Girerken de…
Bugüne kadar Bursa siyasetinde rastlamadığımız bir şey yaptı ve kongreden bir hafta önce 2 yıllık icraatını tek tek açıkladı.
İşte…
Akdoğan’ın tüm siyasi parti başkanlarına örnek olmasını dilediğimiz icraat dökümünün kendi ağzından sunumu:
İl Genel Meclisi Toplantısı’na katılarak Yenişehir Burcun Çimento Fabrikası plan değişikliği konusuna ilişkin olumsuz görüşlerimizi belirterek, takipçisi olacağımızı açıkladık
Karacabey Boğazı’nda kum çeken kum kosterlerini incelemek amacıyla tekne turuyla gözlem yapıldı ve tepkilerimiz basın açıklamasıyla ifade edildi. Bursa Valisi’ne ve TMMOB’a konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Başköy Mermer Ocağı’nda incelemeler yapılarak 6 meslek odası başkanıyla itirazlarımız dile getirildi ve TMMOB’a bilgilendirme yapıldı.
Yenişehir Burcun Çimento Fabrikası, 8 meslek odası ile birlikte yerinde incelenerek konuya ilişkin çalışmalar
yapıldı
• Tüm belediye meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve belediye başkanları ile toplanarak yerel yönetimlerin değerlendirmesi yapıldı ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerinde fikirler değerlendirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini değerlendirmek üzere;  yapılan yanlışlar, usulsüzlükler, ihaleler, yolsuzluklar ve planlama çalışmaları takip edilerek dosyalar hazırlandı.
• 1/25.000’lik planlarla ilgili basın açıklaması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuya ve değişik planlara ilişkin olarak, ayrı ayrı 13 itiraz yapıldı.
• 1/5.000’lik planlarla ilgili basın açıklaması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne, bu konuya ve diğer değişik
planlara ilişkin ayrı ayrı 8 itiraz yapıldı.
• Vakıf üniversitesi kurulması konusundaki plan değişikliğine itiraz edilerek basın açıklamaları yapıldı.
Atatürk Stadyumu ile ilgili planın durdurulmasına ilişkin sit alanı kararı alınması konusunda müracaat edilerek, tescil edilmesi sağlandı.
• Stadyumla ilgili plan değişikliğinin ve rant içeren plan yaklaşımlarının, (girişimlerimiz sonucunda) Anıtlar Kurulu tarafından durdurulması sağlandı.
CHP Parti Okulu açarak; partililerimize konusunda uzman kişiler tarafından çeşitli konularda bilgi akışı sağlandı.
• 29 Mart 2009 yerel seçimlerine hazırlık kapsamında; belediye başkanı adaylarına yönelik Akademik Bilgilendirme Programı düzenlendi.
Güzelyalı Feribot İskelesi’nin yer tespitindeki yanlışlıklar bilimsel çalışmalarla açıklandı.
Keles Kozağacı’nda yapılması düşünülen  termik santralı konusunda bilimsel raporlar ve yerel halkın bilgilendirilmesi sağlanarak mücadelede yer alındı. ÇED toplantısı öncesinde halkın konu hakkında geniş şekilde bilgilenmesi sağlandı.
• Yanlış enerji politikalarının bir sonucu olarak Gemlik’te yapılması planlanan termik santral girişimine karşı mücadele edilerek durduruldu.
• Tarım alanlarının sanayiye açılması konusunda, tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasına ve Yenişehir (Burcun), Karacabey (Şahinköy) ve Bursa Ovası’nda (Turanköy) yapılmak istenilen çimento fabrikalarına karşı mücadele edildi.
Gürsu ve Kestel ilçelerimizdeki Şevket Yılmaz Poliklinikleri’nin kapatılmasına ilişkin mücadele verildi.
İznik Zeytin Hali’nin açılmasının sağlanması konusunda girişimde bulunuldu.
Kestel Çataltepe’de 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nda mutlak tarım arazisi ve dikili tarım arazisi olarak tanımlanan alanda BESOB ve TOKİ’nin ortaklaşa yapmaya çalıştığı ortak sanayi sitesi girişimi konusunda yerleşim yerinin tespitindeki yanlışlıklar, 1/100.000’lik plana olan aykırılıklar basın toplantısı ile açıklandı. BESOB Yönetim Kurulu’na da anlatıldı.
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve İnatlar ile Yenişehir’de yapılması düşünülen katı atık yakma geri kazanım tesislerinin verebileceği zararları hakkında bölgede yaşayanlara bilgilendirme yapıldı.
Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde oluşan yangın ve vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi üzerine yerinde yapılan incelemeler ile hatalar dile getirilerek, gereken girişimlerde bulunuldu.
Keles Kozağacı termik santralı kurulması yönündeki çabalar bölge halkı ve STK’larla birlikte yapılan çalışmalar sonucunda durduruldu.
İlçe Danışma Toplantıları gerçekleştirildi.