MHP Osmangazi soruyor: Doğanbey’de belediye, Toki ve hak sahiplerine kaç işyeri düşüyor?

Recep Altepe’nin Osmangazi Belediye Başkanı olduğu dönemde başlattığı Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Doğanbey Kentsel Dönüşümü ile ilgili sorunları aşılmasında son noktaya doğru geliniyor.
Aslında…
Proje gerçekten çok önemli ve Bursa kent merkezindeki çöküntü bölgesini ortadan kaldıracak. O bakımdan Altepe’nin Bursa’ya en büyük hizmeti olacak.
Yanı sıra…
Projenin büyüklüğüne karşın açılan dava sayısının azlığı da belediyenin bu konuda aldığı yolu gösteriyor.
Ne var ki…
Bu tür büyük projelerde bazen spekülasyona yol açan gelişmeler oluyor ve kafalarda sorular oluşuyor.
Örneğin…
Muhalefet partisi olarak Milliyetçi Hareket Partisi kafalarda oluşan kimi soruları ısrarla Osmangazi Belediye Meclisi’ne getiriyor ki, bu da muhalefet olarak görev.
Nitekim…
MHP Osmangazi İlçe Başkanı Adem Dönmez bugün yaptığı açıklamada, projeye yaklaşımlarındaki sorumluluk anlayışına şöyle dikkat çekti:
“Toplumun ve vatanın çıkarlarını korumayı öncelikli ilke olarak benimsemiş bir partinin mensupları olarak Osmangazi İlçe sınırları içindeki her türlü toplum kaynaklı olayda olduğu gibi Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de öncelikli düşüncemiz toplum ve milletin çıkarlarını korumaktır.”
Şunu anımsattı:
“Ortalıkta dolaşan söylentilerin ve ortaya çıkabilecek spekülatif olayların önüne geçebilmek için 6 Ocak 2010 tarihli Osmangazi Belediye Meclis toplantısında Meclis Grubu olarak verdiğimiz yazılı soru önergesi ile Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahipleri, Osmangazi Belediye Başkanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının payına düşen konut ve işyeri sayılarını dökümünü istedik.”
Sonucu şöyle açıkladı:
“Tarafımıza verilen cevapta konutların net dökümü yapılmış fakat işyerlerinden hiç bir şekilde bahsedilmemiştir.”
Devamı şöyle:
“3 Şubat 2010 tarihli Belediye Meclisi toplantısında sözlü olarak bu çelişkinin sebebini sorduğumuzda ise Belediye Başkanı Sayın Dündar’dan da bürokratlarından da herhangi bir cevap alınamamıştır.”