Gemlik treni için 7 köyün muhtarından alternatif güzergah önerisi: Otoyolun yanından, Dürdane’nin tünelle altından Serbest Bölge’ye

GEMLİK TRENİ GÜZERGAH
GEMLİK TRENİ GÜZERGAH
GEMLİK TRENİ GÜZERGAHI

Gemlik treninin geçmesi planlanan güzergâhtaki 7 köy muhtarı TCDD’ye verdikleri dilekçede zarar görecek arazilerle ilgili çok kritik uyarılar yapmanın yanında, yeni güzergâh önerisi de yaptılar.
Daha doğrusu…
TCDD’nin çalıştığı 6 alternatif güzergahtan birine işaret ettiler. Bunu da son derece saygılı bir dille yaptılar:
“Hazırlanan 6 alternatif güzergâh arasında, Çağlayan Tüneli’nden çıkıp otoyolu paralel takip ederek devam eden, Dürdane Köyü’nün altından tünelle geçerek Serbest Bölge’ye ulaşan projeniz kanaatimize göre daha elverişli.”
Düşüncelerini şöyle ifade ettiler:
“Bu projenin tercih edilmesiyle çok değerli 1. sınıf tarım arazilerimiz kurtulmuş olacak ve vatandaşımız tek gelir kaynağını kaybetmeyecek.”
Üstelik…
Tek yanlı bir çıkar de söz konusu olmadığını vurgulayıp, arazileri kurtulacak çiftçiler kadar TCDD’nin de çıkarına bir değişiklik olacağına dikkat çektiler:
“TCDD, değerli meyve bahçelerimize ödeyeceği büyük kamulaştırma bedelleri yerine daha küçük bedellerle kamulaştırma yapabilecek. Böylece maliyet düşük olacak.”